Kunngjøringer

Artikkel

Endret sjekkliste i spesialiteten lungesykdommer

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Sosial- og helsedirektoratet bestemt å endre sjekklisten som kreves vedlagt søknad om spesialistgodkjenning i lungesykdommer.

Ikrafttreden 1.1. 2010.

Endret operasjonsliste i spesialiteten karkirurgi

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Sosial- og helsedirektoratet bestemt å endre operasjonslisten som kreves vedlagt søknad om spesialistgodkjenning i karkirurgi.

Ikrafttreden umiddelbart.

Endret operasjonsliste i spesialiteten thoraxkirurgi

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Sosial- og helsedirektoratet bestemt å endre operasjonslisten som kreves vedlagt søknad om spesialistgodkjenning i thoraxkirurgi.

Ikrafttreden umiddelbart.

Godkjenning av utdanningsinstitusjon

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Sosial- og helsedirektoratet vedtatt følgende:

– Kirurgisk klinikk ved Helse Bergen HF (Haukeland Universitetssjukehus) godkjennes som gruppe I-utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i mamma- og para-/thyreoideakirurgi (bryst- og endokrin kirurgi).

Vedtaket gjelder fra 3.10. 2007

– Kirurgisk-ortopedisk klinikk ved Stavanger universitetssjukehus HF godkjennes som gruppe II-utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i mamma- og para-/thyreoideakirurgi (bryst- og endokrin kirurgi).

Vedtaket gjelder fra 3.10. 2007

– Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II for inntil to år av spesialistutdanningen, i relasjon til spesialistreglene i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Vedtaket gjelder fra 3.10. 2007.

– Nukleærmedisinsk seksjon ved Stavanger universitetssjukehus godkjennes som gruppe I- utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i nukleærmedisin.

Vedtaket gjelder fra 3.10. 2007

Anbefalte artikler