Forvalter store verdier

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Vi ivaretar svært ulike oppgaver i vår avdeling, sier økonomidirektør Olav Rabben. Han leder den største avdelingen i Legeforeningens sekretariat – økonomi og administrasjonsavdelingen – med totalt 38 personer.

– Vi forvalter store verdier og yter service til alle medlemmer, sier økonomidirektør Olav Rabben. Foto Lise B. Johannessen

Avdelingen har hovedansvar for den praktiske driften av sekretariatet samtidig som den ivaretar foreningens økonomi. Arbeidsoppgavene spenner fra økonomistyring og kapitalforvaltning til medlemsregister, innkreving av kontingenter, IT, administrasjon – herav sentralbord, kantine, lokaler, post og arkiv – ulike servicetjenester både eksternt og internt, samt personalforvaltning. – For at sekretariatet skal drives effektivt, må disse funksjonene fungere og være i orden, sier han. Avdelingen har også sekretariatsansvar for stiftelsen Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), lånefondet og utdanningsfondene II og III.

– Vi er en serviceavdeling, og vi har kontakt med alle medlemmer. Vi er mange, vi jobber innenfor svært ulike felt – og vi er spredd over alle husets fire etasjer. Dette byr på utfordringer i den daglige kontakten, men samlet bidrar alle avdelingens ansatte på hvert sitt område til at Legeforeningen fremstår som en profesjonell organisasjon, sier Olav Rabben.

Rask medlemsvekst gir nye utfordringer

– Legeforeningen passerer snart 25 000 medlemmer. Den raske medlemsveksten gir nye utfordringer. Bl.a. tilsier dette at vi driftsmessig må standardisere og effektivisere, og at det bli stadig mer krevende å yte individuell service til hver enkelt. Vi må derfor lage systemer som kan kommunisere innenfor standardiserte løsninger. Men vi har dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere som sørger for at dette blir tatt hånd om på en god og sikker måte, sier han.

Åpenhet

Avdelingen er ansvarlig for Legeforeningens og SOPs økonomiforvaltning. – Vi forvalter betydelige verdier, og vår oppgave er å forklare og presentere foreningens økonomi slik at de valgte politiske organer kan treffe beslutninger på et trygt grunnlag. Det er åpenhet om Legeforeningens økonomi, og derfor ligger også de årlige regnskaper tilgjengelige på foreningens Internett-sider. De politiske organer skal til enhver tid ha full kjennskap til økonomien, og vi skal formidle både gode og dårlige nyheter på det området, fastslår han.

– Avdelingen forvalter kollektive økonomiske fordeler for leger. Noe av utfordringen ligger i å behandle hver lege individuelt, men samtidig gi en forståelse om at foreningen forvalter deres egne kollektive midler. Derfor er det betryggende å vite at vi har et godt fungerende sekretariat. Avdelingen har både kompetanse og innsikt i det Legeforeningen driver med, og det er høy yrkesstolthet blant de ansatte, sier Olav Rabben som snart takker av etter 16 år i Legeforeningen.

I Tidsskriftet nr. 22 til og med nr. 24 presenteres Legeforeningens avdelinger. I dette nummeret presenteres økonomi- og administrasjonsavdelingen og medisinsk fagavdeling.

Anbefalte artikler