Skal ivareta utenlandsstudentenes interesser

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Det er avgjørende for Norsk medisinstudentforening (Nmf) Utland at utenlandsstudentene ikke skal oppleve løftebrudd i forhold til turnus.

Det nyvalgte styret. Fra v. Kristin Utne Johannesen, Anja Fog Heen (leder), Silje Hansen Aga, Jarl Magnus Moen og Margrete Kjensli Halvorsen. Miert Lindboe, Henrik Jespersen, Odd Bjørn Salte og Philip Carlo Angeles var ikke til stede. Foto Helga Skaare

Det sier Helga Skaare, nylig avgått leder i Nmf Utland. – Antallet medisinstudenter i utlandet øker, og vi skal ivareta deres interesser, sier hun. – Akkurat nå er turnuskapasiteten den vanskeligste saken vi har. Når antallet studenter øker raskere enn turnuskapasiteten, vil det nødvendigvis dannes en kø. Debatten har hittil dreid seg mest om hvem som skal stå først i denne køen. Vi trenger nå en ny vinkling i debatten, slik at vi kan diskutere reelle virkemidler for å unngå at køen ekspanderer ytterligere, sier hun.

– Studentene har reist ut i den tro at de får komme tilbake for å jobbe etter endt utdanning. Om man velger å endre dagens opptaksordning til turnus, skal det ikke på noen måte føre til et rettighetstap for utenlandsstudentene. De skal ikke stilles bakerst i turnuskøen eller nedprioriteres på andre måter. Studentene har helt lovlig reist ut for å skaffe seg en utdanning, og det er aldri på noe tidspunkt blitt gitt advarsler om at de ikke kan ta turnus i Norge. Det er derfor ekstremt viktig for oss at eventuelle endringer i turnusopptaket ikke får tilbakevirkende kraft. Man kan ikke endre spillereglene underveis i spillet! Vi ønsker også at ansvarlige myndigheter ser medisinstudenter som én gruppe, og ikke diskriminerer på bakgrunn av studiested, understreker Helga Skaare.

– Dette er en svært vanskelig sak, og den virker veldig splittende på Norsk medisinstudentforening som organisasjon. Situasjonen er uholdbar og uavklart for medisinstudentene, både i og utenfor Norge. Det er viktig at utlandsstudentene ikke får «skylden» for dagens situasjon, når det faktisk bare dreier seg om studenter som har ønsket å bli lege, og har anvendt det studietilbud den norske stat tilbyr dem. Det er ikke den enkelte students ansvar at denne situasjonen har oppstått, fastslår hun.

Aktiv verving

Medlemsprosenten i Nmf Utland er meget lav sett i forhold til medlemsprosenten i lokallagene i Norge. Dette har nok flere årsaker, bl.a. lav kjennskap til Nmf ved mange av studiestedene der det ikke er tradisjon for å ha norske studenter. – Det eksisterer dessverre også en misforståelse om at Nmf bare organiserer studentene i Norge, og at Nmf motarbeider utenlandsstudentenes interesser. Mange utenlandsstudenter ser derfor ikke nytten av medlemskap i Nmf, særlig hvis de allerede er medlem av ANSA, sier Helga Skaare. Hun peker også på problemet med geografisk avstand. – Dette vanskeliggjør direkte kontakt, og det blir derfor viktig for neste års styre å ta tak i dette, f.eks. ved å reise mer rundt og aktivt verve i studiebyer med mange norske medisinstudenter, sier hun. Hun forteller at Nmf Utland allerede har et godt nettverk på de enkelte studiestedene. – De gjør en stor og viktig jobb for oss, og vi vil fortsette med å støtte og oppmuntre dem i vervearbeidet.

Nye og oppdaterte nettsider

– Vi holder kontakt med medlemmene våre via e-post, og det nye styret vil fortsette å informere studentene om hva som skjer i foreningen, om deres rettigheter, kommende kurs osv. Nettsidene våre er nå totalrenovert. De inneholder bare oppdatert informasjon, og er lettere å finne frem i, sier hun. – Vi har i inneværende år arrangert kurs i allmennmedisin, idrettsmedisin og akuttmedisin, i tillegg til flere turnusinformasjonsmøter. Nmf har også vedtatt å åpne kursene sine, slik at man automatisk skal kunne invitere medlemmer fra andre lokallag. Dette ser vi som utelukkende positivt, og det kan også motvirke noe av splittelsen mellom studenter i inn- og utland, sier Helga Skaare.

Vil regulere agentvirksomhet

– Det finnes et stort marked for studentformidling, sier Helga Skaare. Hun forteller at studieformidlere eller agenter er tilknyttet fakultetene, og at de mot god betaling skaffer studenter til det aktuelle fakultetet. – Dessverre er det en del foruroligende tilbakemeldinger i forhold til denne virksomheten, sier hun. – ANSA og Norsk medisinstudentforening har derfor tatt initiativ til et slags kontrollorgan for agentvirksomhet. Pga. problemets omfang er ansvaret nå overført til ANSA. Nmf Utland har stilt seg til rådighet for kontrollorganet, og vi avventer utviklingen i saken, sier den nylig avgåtte studentlederen, som nå skal konsentrere seg om studiene ved universitetet i Odense.

Anbefalte artikler