Regionsutvalg Sør-Øst er etablert

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Som følge av sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til ett regionalt helseforetak er antallet regionsutvalg i Legeforeningen blitt redusert til fire. Det nye regionsutvalg Sør-Øst hadde konstituerende møte 24. september.

Bodil Aasvang Olsen og Svein Aarseth skal lede regionsutvalg Sør-Øst. Foto Lise B. Johannessen

– Det nye styret vil totalt bestå av 14 representanter, forteller regionsutvalgets nyvalgte leder, Bodil Aasvang Olsen, allmennpraktiserende lege i Tvedestrand og også leder av Aust-Agder legeforening. Sammen med Svein Aarseth, Oslo legeforening, som ble valgt til nestleder, skal hun lede Legeforeningens største regionsutvalg. Ti av medlemmene representerer de ti lokalavdelingene i Helse Sør-Øst RHF. Fire medlemmer representerer de yrkesforeningene som ikke allerede har en representant i utvalget. Disse kommer fra Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf), Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS), Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) og Norsk medisinstudentforening (Nmf).

Bodil Aasvang Olsen som tidligere ledet regionsutvalg Sør og Svein Aarseth, som ledet regionsutvalg Øst, ser frem til å jobbe sammen i det nye regionsutvalget. – Det er mange spennende og utfordrende saker å ta fatt på, sier Aasvang Olsen. Regionsutvalget kommer hovedsakelig til å basere seg på telefonmøter, med et par felles samlinger i løpet av året.

Anbefalte artikler