Artikkel

Endrede spesialistregler i samfunnsmedisin

Helse- og omsorgsdepartementet har etter innspill fra sentralstyret, bestemt å endre spesialistreglene i samfunnsmedisin med umiddelbar ikrafttreden. De nye reglene er tilgjengelig på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/?id=1559

Nytt styre – nye tillitsvalgte?

Husk å melde fra til Legeforeningens sekretariat om valg på nye tillitsvalgte. Dette kan enkelt gjøres via Internett. Gå inn på www.legeforeningen.no og klikk på boksen i øverste høyre kolonne: Valg 2007 (Tillitsvalgte).

Valgte bort æ-en

Årsmøtet i Østfold legeforening har som landsstyret og flere andre lokalavdelinger, vedtatt å fjerne æ-en i navnet.

Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger

Rapporten Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 er lagt ut på Legeforeningens nettsider: www.legeforeningen.no/?id=126150

Gjenvalg i FaMe

Jannicke Mellin-Olsen er gjenvalgt som leder av FaMe-gruppen for to nye år. FaMe-gruppen er en koordinerende gruppe bestående av landsstyredelegater fra de fagmedisinske foreningene. Mellin-Olsen har ledet FaMe i fire år.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=127027

Sentralstyrets møteplan 2008

Tirsdag 15. januar

Onsdag 13. februar

Onsdag 5. – torsdag 6. mars (lederseminar)

Tirsdag 11. mars

Onsdag 23. april

Mandag 19. mai

Tirsdag 20. – torsdag 22. mai (landsstyremøte på Soria Moria Hotell og Konferansesenter, Oslo)

Mandag 2. – onsdag 4. juni (nordisk sentralstyremøte i København)

Tirsdag 17. juni

Torsdag 21. august

Mandag 15. – torsdag 18. september (sentralstyremøte/arbeidsmøte)

Tirsdag 11. november

Fredag 5. desember

Sentralstyret tar forbehold om endringer og ekstra møter.

Delegasjon til CPME-møtene

The Standing Committee of European Doctors (CPME), arbeider for å fremme et høyt nivå på legeutdanningen, legepraksis og helsetjenester. CPME består av nasjonale legeforeninger, assosierte medlemmer, assosierte organisasjoner og observatører. Sentralstyret oppnevner Legeforeningens delegasjon til CPME bestående av president og ett sentralstyremedlem med to års funksjonstid som samsvarer med sentralstyrets valgperiode.

For perioden 1.9. 2007 – 31.8. 2009 består Legeforeningens delegasjon av president Torunn Janbu, visepresident Bård Lilleeng, generalsekretær og medisinsk fagdirektør med sekretariatstøtte. Lederne i Yngre legers forening (Ylf), Allmennlegeforeningen (Af) og Norsk overlegeforening (Of) er invitert til å inngå i Legeforeningens delegasjon.

Kirurgisk høstmøte 2007

Kirurgenes høstmøte 2007 finner sted på Holmenkollen Park Hotel fra 22. – 26. 10. 2007. Program med abstracts er tilgjengelig på www.brataas.no/hostmotet

Årsmøte

Norsk kirurgisk forening avholder årsmøte torsdag 25. oktober 2007 kl 1600 på Holmenkollen Park Hotel under kirurgenes høstmøte. Program for årsmøtet er tilgjengelig på www.legeforeningen.no/nkf

Konferanse om aldring i fremmede kulturer

Norsk selskap for aldersforskning arrangerer tirsdag 30. oktober, i samarbeid med Norsk Geriatrisk Forening, en konferanse med tema: Aldring i fremmede kulturer og blant norske innvandrere. Konferansen finner sted på Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo. Les mer. www.legeforeningen.no/?id=126426

Anbefalte artikler