Markerte 15 år med NOKLUS

Artikkel

NOKLUS har i år 15-årsjubileum. I 1980-årene viste flere undersøkelser at det kunne være store variasjoner i analyseresultatene ved forskjellige legekontor. Måling av glukose i samme prøve varierte i en undersøkelse fra 5,2 til 14,3 mmol/l. Det var få som sjekket kvaliteten på utstyret på legekontorene, og personalet hadde ofte fått liten opplæring. Sosialdepartementet, Kommunenes Sentralforbund og Legeforeningen besluttet i 1992 å opprette et fond – kvalitetssikringsfondet. Slik startet NOKLUS, og leder Sverre Sandberg kunne på årets jubileumskonferanse, med stor tilfredshet tildele alle lokalkontorene diplom som synlig bevis på at NOKLUS nylig ble ISO-sertifisert.

Terje Vigen, generalsekretær i Legeforeningen, sa at NOKLUS har utviklet seg til å bli Legeforeningens flaggskip i kvalitetsarbeidet.

– Legeforeningen har all mulig grunn til å være stolt over det NOKLUS har fått til gjennom disse 15 årene. 15-åringen, som nå kan betraktes som voksen, er klar til å vokse videre og påta seg nye oppgaver til det beste for pasientene, sa han.

NOKLUS hederspris ble i år tildelt spesialrådgiver Siri Fauli for arbeidet med å inkludere sykehjemmene i NOKLUS. Superbrukerne til NOKLUS elektroniske kvalitetssystem, EQS, fikk vandrepokalen for deres innsats i sertifiseringsarbeidet.

Anbefalte artikler