Mange nye ledere i lokalavdelingene

Artikkel

Alle Legeforeningens lokalavdelinger har nå hatt årmøter med valg. Nesten halvparten har fått nye ledere.

Finnmark legeforening

Pal Valter Ivan (ny)

Troms legeforening

Lars Andreas Nesje

Nordland legeforening

Kirsten Andrea Toft (ny)

Nord-Trøndelag legeforening

Nils Håvard Dahl (ny)

Sør-Trøndelag legeforening

Helge Bjørnstad Pettersen

Møre og Romsdal legeforening

Ottar Grimstad (ny)

Sogn og Fjordane legeforening

Øyvind Watne

Hordaland legeforening

Gunnar Ramstad

Rogaland legeforening

Ivar Halvorsen

Vest-Agder legeforening

Frank Robert Andersen (ny)

Aust-Agder legeforening

Bodil Aasvang-Olsen

Telemark legeforening

Tor Severinsen

Vestfold legeforening

Vivvi Bjørnø (ny)

Buskerud legeforening

Harald Bergan (ny)

Oppland legeforening

Alf Ursin (ny)

Hedmark legeforening

Per Hilllestad Christensen (ny)

Akershus legeforening

Arne Røde

Oslo legeforening

Svein Aarseth

Østfold legeforening

Tone Eriksen (ny)

En fullstendig oversikt over styremedlemmer, adresser og telefonnummer finnes på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=17015

Anbefalte artikler