Femi psykiatri?

Artikkel

Er psykiatrien i for stor grad blitt overtatt av feminine metoder, med stor vekt på blant annet psykoterapi? Er det vanskelig å nå menn og engasjerer vi innen mannsdominerte kulturer? Det var noen av spørsmålene til panelet da Norsk psykiatrisk forening diskuterte fremtidens psykiatri og fremtidens psykiater. Flere av paneldeltakerne medga at dette kunne være et problem,og at menn ikke ville føle seg bekvem med «kvinnemetodene» de ble tilbudt.

– I en undersøkelse var pasientene spurt om de ville ha medisin eller samtale. Mennene valgte piller og kvinnene ville snakke, sa psykiater Tone Tangen Haug. Andre gjorde også et poeng av at 75 prosent av pasientene som nå går i psykoterapi, er kvinner.

Anbefalte artikler