Minneord

Ragnar K. Breckan, Magnhild Gangsøy Kristiansen Om forfatterne
Artikkel

Tidligere seksjonsoverlege Anna-Maria Wessel-Berg ble født 12. oktober 1926 og døde 13. desember 2006. Hun var født på Kongsberg og vokste opp i Drøbak, hvor hennes far var apoteker. Hun avla embetseksamen i Oslo i 1951. Fra 1952 til 1957 arbeidet hun i Tromsø, deretter ett år ved Nevrologisk avdeling, Haukeland sykehus. Interessen for Nord-Norge var allerede etablert, og hun forlot Vestlandets hovedstad i 1958 og dro til Narvik sykehus. I 1964 kom hun til Medisinsk avdeling, Bodø sykehus, hvor hun utøvde hele sin videre doktorkarriere frem til hun ble pensjonert 31. desember 1993. Hun fortalte at en gang på begynnelsen av 1970-tallet «delte» tre av overlegene fagene mellom seg, og hun fikk ansvaret for fordøyelsessykdommer. Dermed ble hun den aller første kvinnelige overlegen i Norge i denne grenspesialiteten. Etter å ha hospitert hos professor Myhren ved Ullevål sykehus og lært endoskopi, startet hun opp gastroskopi, koloskopi og endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi (ERCP) ved Nordland sentralsykehus allerede i 1974.

Anna-Maria Wessel-Berg var assisterende overlege ved Medisinsk avdeling og senere seksjonsoverlege ved Seksjon for fordøyelsessykdommer, Nordlandssykehuset og hadde ansvaret for sengepost og laboratorium. Hennes arbeidskapasitet var stor, og hun hadde en enestående evne til å vise smidighet og å lytte til andre. Hun var aldri redd for å ta i et tak og brukte aldri tid på å klage. Hun kunne fremstå som et stillferdig og beskjedent menneske, men hadde sine egne faste meninger.

Hun hadde sin «familie» i Domkirkens menighet. I årenes løp har hun tatt imot mange biskoper i Bodø, og hun hadde med sine 35 år som leder av menighetsrådet trolig norgesrekord på det området.

Også utenfor sykehus og menighet hadde hun et sterkt engasjement. I en periode var hun medlem av styret i NORAD, og hun hadde verv i Kirkens Nødhjelp og Det norske misjonsselskap i tillegg til i andre humanitære og kristelige organisasjoner. Hun var også mangeårig aktivt medlem av Bodø soroptimistklubb.

Anna-Maria Wessel-Berg mottok flere æresbevisninger. I 1997 ble hun æresmedlem i Norsk Gastroenterologisk Forening. I 2000 ble hun æresmedlem i Nord-Norsk Gastroenterologisk Selskap. I 2002 ble hun tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv, og i 2004 ble hun utnevnt til Nordlandsdoktoren i Nordland legeforening.

Hun fortsatte å arbeide to dager, og senere én dag, i uken med gastroskopi og poliklinikk frem til oktober 2003. Hun satte stor pris på disse arbeidsdagene og kontakten med oss på «gastrolabben».

Med Anna-Maria Wessel-Berg har en respektert kollega gått bort. Hun etterlater seg et stort savn og tomrom i vårt fagmiljø.

Vi lyser fred over hennes minne.

Anbefalte artikler