KUNNGJØRINGER

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjon

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Sosial- og helsedirektoratet vedtatt at Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen, med enhetene Helgeland rehabilitering i Sømna og rehabiliteringsavdelingen i Sandnessjøen, godkjennes som gruppe II-utdanningsinstitusjon for inntil 2 1/2 års tellende tjeneste. Godkjenning gis i relasjon til spesialistreglene i denne spesialiteten.

Ved en eventuell tjeneste ved kun ett av stedene, godkjennes Helgeland rehabilitering, Sømna som gruppe II-utdanningsinstitusjon for inntil 2 1/2 års tellende tjeneste, mens rehabiliteringsavdelingen i Sandnessjøen godkjennes for ett år av spesialistutdanningen i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Vedtaket gjelder fra 9.5. 2007.

Nyhetsbrev og medlemsinformasjon på e-post

Legeforeningen sender jevnlig ut nyhetsbrev til tillitsvalgte og medlemmer. Fra 1.5. 2007 gjøres dette kun elektronisk til den e-postadressen som er oppgitt til Legeforeningen.

Har du ikke e-postadresse, kan dette gjøres på elektronisk skjema: www.legeforeningen.no/?id=1831 eller ved å sende en e-post til register@legeforeningen.no

Det er viktig at Legeforeningens sentrale register til enhver tid er korrekt. Legeforeningen og foreningens ulike ledd sender i tillegg til nyhetsbrev også ut medlemsbrev, tidsskrifter, invitasjoner m.m. Stadig mer av denne informasjonen sendes elektronisk som e-post. En god del sendes imidlertid fortsatt per post. Forsendelser som ikke kommer frem til mottaker på grunn av feil adresse medfører at viktig informasjon fra Legeforeningen ikke når frem til rette adressat.

Alle medlemmer oppfordres til snarest å melde fra om adresseendringer og endring av telefonnummer arbeidssted m.m.

Anbefalte artikler