()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I år fyller Akademikerne ti år. Vi har en kort historie, men en stor fremtid.

  Christl Kvam. Foto Akademikerne
  Christl Kvam. Foto Akademikerne

  Vi er en ung hovedorganisasjon, men antallet akademikermedlemmer under vår felles paraply øker betydelig. Fra i fjor til i år har medlemstallet økt med 6 000, og vi teller nå tilsammen 130 000. Akademikerne har med dette den største relative veksten av alle arbeidstakerorganisasjonene.

  Det utdannes ca. 7 000 nye akademikere hvert år i Norge. Samtidig har vi fått en ny gradsstruktur med nye og spennende utdanningsløp og flere mastergrader enn de vi tradisjonelt har hatt. Det ligger med andre ord godt til rette for sterk vekst i alle våre foreninger. Det fordrer imidlertid at vi evner å tilpasse oss de nye mastergradene slik at flere nyutdannede finner sin naturlige plass hos oss.

  Akademikernes vedtekter slår fast at vi skal være representative for alle med høyere utdanning i Norge. Det er et felles ansvar medlemsforeningene har – å sørge for at ingen med høy utdanning opplever å ikke finne et tilbud innen Akademikerne.

  Som leder av hovedorganisasjonen Akademikerne mener jeg at vår ambisjon for de neste ti årene burde være å bidra til medlemsforeningenes attraktivitet slik at de ved vårt 20-årsjubileum har doblet antall medlemmer.

  For å oppleves som tilstrekkelig representative for akademikere i Norge, er det helt nødvendig med et tett samspill mellom medlemsforeninger og hovedorganisasjon. Akademikerne må bidra til at alle med høyere utdanning opplever at vår hovedorganisasjon og våre medlemsforeninger tar best vare på akademikeres rettigheter og behov.

  Ved oppstarten av Akademikerne i 1997 var vi klar over utfordringene ved å være den minste av hovedorganisasjonene. Likevel spiller Akademikerne en sentral rolle i samfunnsutviklingen på en rekke viktige områder. De politiske områdene vi har vektlagt i våre første ti år er like sentrale i dag som den gangen vi ble stiftet. Inntektspolitikk, lønns- og arbeidsvilkår, forsknings- og utdanningspolitikk, skatte- og pensjonspolitikk, næringspolitikk – arbeidslivets rammevilkår og rettigheter for selvstendig næringsdrivende er eksempler på områder hvor det også i fremtiden vil være nødvendig med en akademikerrøst i debatten.

  Ambisjonene om å initiere viktige samfunnsdebatter og være det viktigste talerøret for de med høyere utdanning lever videre. Akademisk arbeidskraft er en helt nødvendig nøkkel til samfunnets verdiskaping. Til tross for et eventyrlig arbeidsmarked for våre medlemmer i jubileumsåret er det likevel en utfordring å få gjennomslag og tilstrekkelig verdsetting av kompetanse og kunnskap.

  Akademikerne skal også i fremtiden spille en sentral rolle i samfunnsutviklingen. Vi skal være en tidsriktig organisasjon som ivaretar arbeidstakernes rettigheter og behov, skaper balanse mellom fleksibilitet og vern i arbeidslivet og bidrar til å sikre kvalitet i hele utdanningsløpet fra grunnskole til universitet og høyskoler. Vi skal være en aktiv samfunnsdebattant og den mest naturlige og attraktive organisasjon for alle med høyere utdanning i Norge.

  Vi er en ung organisasjon, med en stor fremtid.

  Gratulerer med jubileet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media