Tre om sammenslåingen

Artikkel

Tord Asak, Sykehuset Innlandet – Kongsvinger

Tord Asak

– Det kan nok være litt økonomiske baktanker ved sammenslåingen. Helse Øst er det eneste regionale helseforetaket som går i balanse. Kanskje ønsker departementet å presse de andre til å holde budsjettet. Det blir nå en ubalanse i størrelsen på regionene. På kort sikt tror jeg ikke sammenslutningen vil få så store konsekvenser for helseforetakene, men det gjenstår jo å se hva som skjer på lengre sikt.

Vivvi Bjørnø, Sykehuset i Vestfold – Tønsberg

Vivvi Bjørnø

– Jeg ser sammenslåingen som et sett av forventninger som ikke er innfridd. Departementet gjør nå overgripende administrative grep for å møte de faglige og økonomiske utfordringer i en del av virksomheten. Farten og kortsiktigheten endringen skjer med, er vel det som skremmer mest, ikke det at endringer skjer i seg selv. Hvis det er «gjerder» som er utfordringen i helse Norge er det nok mer enn en mur som må rives.

Mark Baekelandt, Rikshospitalet–Radiumhospitalet HF

Mark Baekelandt

– Jeg har i utgangspunktet vært positiv til at det må gjøres noe med samarbeidet i hovedstadsområdet, men om en sammenslåing til en gigaregion er den riktige løsningen, er jeg nok mer skeptisk til. Utfallet blir helt avhengig av hvordan den nye regionen vil håndtere utfordringene. Jeg tror imidlertid at bl.a. hjerte- og kreftbehandlingen kan få et løft med en slik modell. Det er også viktig å ta hensyn til de andre regionene. Sammenslåingen må ikke føre til urimelige utslag for de ansatte. Uansett ser jeg nok at man må leve med endringen, og sørge for at ingen pasienter kommer dårligere ut. Mest skeptisk er jeg nok til at man forventer store økonomiske gevinster av sammenslåingen, mens vi fra før av har en underdekning på investerings- og vedlikeholdssiden i begge regioner.

Anbefalte artikler