Sikrer bedre pasientbehandling

Artikkel

– Sammenslåingen til Helse Sør-Øst RHF innebærer at det senest innen 1.7. 2007 etableres et nytt regionalt helseforetak som erstatter dagens to RHF-administrasjoner. Sammenslåingen skjer for å sikre bedre pasientbehandling og ressursutnyttelse.

– En sammenslåing vil sikre bedre ressursutnyttelse og samordning av sykehusene i hovedstadsområdet og gi grunnlag for bedre rekruttering av helsepersonell og spesialister til andre steder i landet, både i og utenfor den nye regionen. Det vil også gi grunnlag for å styrke forskningen, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad i en pressemelding.

Styret for det nye regionale helseforetaket vil bli utpekt senest ved utgangen av mars.

Anbefalte artikler