Prosjekt med gode resultater

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Etter fem års prosjektarbeid er det nå besluttet at ELIN-prosjektet skal avsluttes innen utgangen av 2007.

Legeforeningens ELIN-prosjekt startet i 2002. Det skulle opprinnelig vare i to år, men av forskjellige grunner er det blitt utvidet og forsinket (1, 2).

Legeforeningen mener det er viktig å videreføre erfaringene fra prosjektet, spesielt brukernes innflytelse på utvikling og videreutvikling av programvare. Foreningen stiller seg derfor positiv til å delta sammen med andre relevante aktører i et organisert oppfølgingsarbeid. Arten og omfanget av dette arbeidet vil måtte utredes nærmere.

Helsemyndighetene har et spesielt ansvar for å følge opp standardiseringsarbeidet og andre sektorovergripende tiltak på IT-området som ELIN-prosjektet har bidratt til, mener Legeforeningen.

Anbefalte artikler