Minneord

Karin O. Solheim Om forfatteren
Artikkel

29.9. 2006 døde vår gode kollega og venn Kristin Hauge Holter etter lang tids sykdom. Vi som minnes Kristin fra før hun ble syk, husker henne som den vitale, engasjerte psykoanalytiker, kollega og venn, som var levende opptatt av faget og av sine medmennesker. Hun førte seg som en dronning og var samtidig alltid til stede for oss.

For sine pasienter var hun et funn. Hun var utholdende, klok, engasjert og nærværende i arbeidet med hver og en av dem som søkte hennes bistand.

Kristin ble født 6.5. 1931. Hun vokste opp på en gård utenfor Oslo og var eneste jente i en stor søskenflokk. Den gang var det ikke så selvfølgelig at jenter skulle få skolegang og utdanning. Det ble ofte lange arbeidsdager på gården. Likevel tok hun artium 19 år gammel, studerte deretter medisin i Oslo og var ferdig lege 25 år gammel. Etter turnus tok hun spesialistutdanning i psykiatri.

Midt oppi dette rakk Kristin å gifte seg og få to barn, men ekteskapet endte med skilsmisse. I 1968 giftet Kristin seg med Peter Andreas Holter – en sentral skikkelse ved Norsk psykoanalytisk institutt. Kristin og PeA ble hverandres utvalgte for resten av livet. De fikk en sønn i 1969. PeA var en inspirator for Kristin og bidro til at hun gikk i gang med utdanning i psykoanalyse. I 1977 ble hun godkjent psykoanalytiker, senere også læreanalytiker.

Kristin arbeidet i privatpraksis det meste av sin yrkesaktive tid. Hun hadde en lang karriere og var også en slags huslege for mange. Hun fulgte ofte en familie i generasjoner. Kristin hadde en rekke tillitsverv ved Norsk psykoanalytisk institutt. Hun satt en årrekke som medlem i Fagutvalget, og var medlem i Etikkutvalget da hun pga. sykdom, måtte kaste kortene.

Til sist må nevnes hvordan Kristin og PeA bidro til sosialt samvær i foreningen. I forbindelse med kurs og seminarer med utenlandske ledere, åpnet Kristin og PeA stadig sitt hjem – for hele psykoanalytikergruppen med seminarleder. PeA laget maten, og Kristin var den perfekte vertinne som sørget for hver og en av oss.

Vi minnes Kristin med glede og vemod for alt hun bidro med og for den hun var.

På vegne av venner og kolleger i Norsk psykoanalytisk forening

Anbefalte artikler