Veileder i lokalt samarbeid

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen og NAV har utarbeidet en veileder i lokalt samarbeid mellom allmennlegene og NAV.

Faksimile av veilederen

Etter gjennomføringen av programmet «Legen i det inkluderende arbeidsliv» var Legeforeningen og NAV (tidligere Rikstrygdeverket) enige om at programmet har skapt samarbeidsrelasjoner mellom fastlegene og trygdekontorene som det er viktig å ivareta og videreutvikle (1). Evalueringen av programmet og dialogkonferanser mellom tidligere trygdeetat og fastlegers tillitsvalgte om videreføringen av programmet konkluderte med at man ønsker et styrket lokalt samarbeid. På denne bakgrunn har representanter for Legeforeningen, NAV samt tillitsvalgte for allmennlegene og arbeidsmedisinerne medvirket til å utarbeide en veileder som har fått navnet Legen i det inkluderende arbeidsliv.

– Veilederen er først og fremst et hjelpemiddel, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president. – Målet er å få til et strukturert og kontinuerlig samarbeid mellom fastlegene, arbeidsmedisinere og NAV-kontorene på IA-området. Allmennlegeutvalget og lokal NAV-leder i kommunene har et felles ansvar i planlegging og gjennomføring av det enkelte møte, og veilederen gir derfor veiledning i gjennomføring av møtene. I tillegg inneholder den ni forskjellige temaer med kasuistikker til diskusjon. Disse er valgt ut av allmennleger, Legeforeningen og NAV, sier hun.

Heftet inneholder også søknadsrutiner og skjemaer for de som ønsker aktiviteten godkjent i sin videre- og etterutdanning, som møteserie i trygdemedisin eller som trygdemedisinsk virksomhet i smågruppe.

Anbefalte artikler