Artikkel

Første norske representant i IAP

Norge er nå for første gang representert sentralt i styringsorganene i International Academy of Pathology (IAP). Jahn M. Nesland som er mangeårig leder av Avdeling for patologi ved Radiumhospitalet, ble valgt inn i International Council sammen med tre øvrige kandidater fra Europa: Günter Klöppel fra Tyskland, Kristin Henry fra Storbritannia og George Kontogeorgos fra Hellas. Jahn M. Nesland har også gjort en innsats innen fagpolitikken, med verv både nasjonalt og internasjonalt, spesielt innen European Society of Pathology.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=109603

Angrepille i butikk

Torunn Janbu, Legeforeningens president er positiv til at man prøver salg av nødprevensjon utenfor apotek, men det forutsetter at Statens legemiddelverk har forsikret seg om at kvinnene får forsvarlig informasjon, sier hun. – Det viktigste er at legemiddelbruken er sikker, sier Janbu.

Les mer: www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1567841.ece

Oppnevninger av sentralstyret

Seniorpolitiske tiltak

Bjarne Waaler (Elf), Berit Kjærran Norling (PSL), Anna Midelfart (LVS), Arne Hjemmen (Af) og Helge Holst-Larsen (Of) er oppnevnt som medlemmer i en arbeidsgruppe som skal utrede seniorpolitiske tiltak for leger i og utenfor sykehus. Presidenten gis fullmakt til å oppnevne eventuelle representanter for de yrkesforeninger som foreløpig ikke har foretatt oppnevning.

Rettshjelpsutvalget

Fridtjof Riddervold, Overlegeforeningen (leder), Torgeir Haugen, Praktiserende Spesialisters Landsforening (nestleder), Jan Emil Kristoffersen, Allmennlegeforeningen og Unni G. Abusdal, Norsk arbeidsmedisinsk forening er oppnevnt som medlemmer av Rettshjelpsutvalget for perioden 1.1. 2007 – 31.12. 2010.

Pasientsikkerhetsutvalget

Espen Huldt-Nystrøm løses fra vervet som leder av Legeforeningens pasientsikkerhetsutvalg for å fortsette som regulært utvalgsmedlem. Utvalgsmedlem Ellen Tveter Deilkås erstatter Espen Huldt-Nystrøm som leder av utvalget for resten av funksjonsperioden.

Fagutvalget Forsikringsforbundet

Jan Emil Kristoffersen og Unni Aanes, begge Allmennlegeforeningen (Af) og Lars Duvaland fra Legeforeningens sekretariat oppnevnes som medlemmer av «Fagutvalget Forsikringsforbundet-Legeforeningen» for perioden 1.1. 2007 – 31.12. 2009.

Ullevål universitetssykehus fikk Mangfoldprisen 2006

– Ullevål universitetssykehus har gjort et bevisst og målrettet arbeid for å få mangfold inn i organisasjonen, også når det gjelder lederutvikling. Dette er viktig for å lykkes med å få mangfold inn som en naturlig del av norsk arbeidsliv, sier Akademikernes representant i juryen Åsmund Knutsen. Det var arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen som 1.12. 006 delte ut Mangfoldsprisen 2006. Prisen går til en virksomhet som har utmerket seg gjennom innsats som fremmer mangfold på arbeidsplassen.

Les mer: www.odin.dep.no/aid/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/068101 – 070165/dok-bn.html

Anbefalte artikler