Nytt om navn

Artikkel

Kongens gull til Tjerand Lunde

Tjerand Lunde med Kongens fortjenstmedalje i gull på kraven. Foto Kvinnheringen

Psykiater Tjerand T. Lunde (f. 1934) er tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for fremragende og samfunnstjenlig innsats for Valen sjukehus, for de ansatte og for pasientene, gjennom mer enn 35 års tjeneste.

I 1970, etter å ha fullført spesialistutdanningen, ble han ansatt som administrerende overlege ved Valen sjukehus. Frem til han gikk av som pensjonist var dette hans arbeidsplass. I flere perioder var han eneansvarlig både faglig og administrativt på grunn av mangel på fagfolk, fortalte assisterende fylkesmann i Hordaland, Johan B. Synnevåg, ved overrekkelsen, der nærmere 180 gjester var til stede.

Lunde har stått for nybrottsarbeid på flere felter innen psykiatrien, blant annet når det gjelder ettervern for pasientene, og oppfølging av pårørende. Han har en sterk ansvarsfølelse, omsorg for pasienter og lokalsamfunn, og har satt varige spor etter seg, heter det i begrunnelsen.

Fremragende MRI-forskning

Kenneth Hugdahl hedres for fremragende forskning. Foto Per-Erik Lilletun, Universitetet i Oslo

Professor Kenneth Hugdahl (f. 1948) og hans forskergruppe ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved Universitetet i Bergen er tildelt pris for fremragende forskning og nybrottsarbeid. De får prisen for sin bruk av funksjonell MRI (fMRI) for å finne sammenhenger mellom hjernefunksjoner og psykiske lidelser, skriver Helse Vest.

I innstillingen heter det at forskergruppen på en imponerende måte har bidratt til banebrytende informasjon om psykiatriske tilstander ved å ta i bruk basalfaglige, teknologisk avanserte metoder. De har drevet systematisk og fokusert forskning på psykiske lidelser og på barn med språkrelaterte problemer ved bruk av avansert bildedannende teknologi (fMRI). Forskningsgruppen samarbeider med en rekke miljøer både nasjonalt og internasjonalt.

Prisen, som deles ut av Helse Vest og universitetene på Vestlandet, er på 100 000 kroner i tillegg til et kunstverk.

Løvetannprisen til Fredrik Langballe

NSAMs løvetannpris for 2006 ble tildelt Fredrik Langballe (f. 1947), som er kommunelege i Vestre Toten kommune og fastlege i Raufoss. Prisen går til en allmennpraktiker som har gjort en innsats for faget, og Langballe blir beskrevet som et lokalt kraft- og idésentrum gjennom mange år. Ved søk på nettet fremkommer det at han er varamedlem til nasjonalt diabetesforum og er kontaktperson for turnusleger i området. Han har også arbeidet med en prosjektrapport om etablering av interkommunal legevakt, og var med i en av arbeidsgruppene i ELIN-prosjektet, som dreide seg om funksjonskrav til e-resepter, heter det i juryens begrunnelse.

Årets pris ble delt ut av Gisle Roksund, leder i Norsk selskap for Allmennmedisin (NSAM), under Primærmedisinsk uke i Oslo. Prisvinneren fikk et litografi av Barbara Vogler og 5 000 kroner.

Forskerpris til Dagfinn Haarr

Allmennlege Dagfinn Haarr (f. 1952) har fått Forskningsprisen 2006 som utdeles av Allmennmedisinsk forskningsutvalg. Haarr fikk prisen for foredraget «Fastlegen – doplanger eller livredder? Opiatbehandling av rusmiddelavhengige i allmennpraksis» under Primærmedisinsk uke i Oslo.

Haarr er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, og er fastlege og kommuneoverlege i Kristiansand. Forskningsprisen er opprettet av Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU). Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM), Allmennlegeforeningen (Af) og Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) bidrar med 5 000 kroner hver til prisen.

Anbefalte artikler