Nytt om navn

Artikkel

Immunolog er Årets Møbius

Ludvig M. Sollid er Årets Møbius. Foto privat

Professor i immunologi Ludvig Magne Sollid (f. 1962) er tildelt Norges forskningsråds pris for fremragende forskning, Årets Møbius, for sitt banebrytende bidrag til forståelsen av cøliaki. Hans forskningsarbeid ved Immunologisk institutt, Rikshospitalet-Radiumhospitalet, er av spesielt høy nasjonal og internasjonal kvalitet, heter det i begrunnelsen.

Arbeidet som Sollid og hans forskergruppe har gjort de siste 15 – 20 årene, har bidratt sterkt til at kunnskapen om cøliaki har beveget seg fra en overfladisk forståelse til en presis karakterisering på atomnivå. Dette har ført til bedre diagnostikk og åpner for forebygging og behandling av sykdommen. Forskningen hans har også betydning for forståelsen av sykdommer som type 1-diabetes, leddgikt og multippel sklerose, og har allerede kommet store pasientgrupper til gode, skriver Forskningsrådet.

Prisen består av 500 000 kroner og skulpturen Møbius, av kunstneren Aase Texmon Rygh.

Journalist, bibliotekar og kriminolog Wenche Blomberg er tildelt Norges forskningsråds pris for forskningsformidling. Hun får prisen for sin levende skriftlige fremstilling av psykiatriens historie i Norge, gjennom boken Galskapens hus – utskilling og internering i Norge 1550 – 1850 (2002). Prisen er på 200 000 kroner.

Internasjonal pris til Warren

David Warren (f. 1943) ved Avdeling for medisinsk biokjemi ved Radiumhospitalet har fått Zigi Ziering-prisen for 2006. Prisen, som deles ut av American Association for Clinical Chemistry (AACC), er på 5 000 dollar.

Warren får prisen for artikkelen Use of an in vivo biotinylated single-chain antibody as capture reagent in an immunometric assay to decrease the incidence of interference from heteropholic antibodies, publisert i Clinical Chemistry i 2005, skriver Radiumhospitalet. Medforfattere er Johan Bjerner (f. 1969), Elisabeth Paus (f. 1960), Ole Petter Børmer (f. 1940) og Kjell Johannes Nustad (f. 1939). Artikkelen beskriver en ny måte å eliminere uønskede forstyrrelser i immunometriske analyser, noe som kan gi mer korrekte prøvesvar.

Medisinskfaglig direktør ved Ahus

Bjørn Magne Eggen (f. 1950) er ansatt som direktør for medisinske fag og strategi ved Akershus Universitetssykehus (Ahus). Stillingen er nyopprettet og skal bidra til å styrke det medisinskfaglige fokuset ved sykehuset.

Eggen har det siste året vært direktør for medisinsk gruppe ved Ahus, og før det avdelingsdirektør og medisinsk direktør i Helse- og omsorgsdepartementet. Han er spesialist i barnesykdommer og i transfusjonsmedisin og immunologi.

Universitetsdirektør går av

Kåre Rommetveit (f. 1945) går av som direktør ved Universitetet i Bergen etter 17 år i stillingen. Rommetveit har orientert universitetsstyret om at han ønsker å ta fatt på andre arbeidsoppgaver ved universitetet.

Rektor og styreleder Sigmund Grønmo beklager at Rommetveit ønsker å gå av, men ser frem til at universitetet fortsatt kan dra nytte av hans kompetanse, blant annet i tilknytning til kapitalforvaltningen i universitetets fond. Rommetveit fratrer stillingen når ny universitetsdirektør er på plass.

Kongens gull til barnelege Haga

Ole Sverre Haga har fått Kongens fortjenstmedalje i gull. Foto Tormod Flatebø, Fjordabladet

Ole Sverre Haga (f. 1941) er tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull. Han har arbeidet som barnelege ved Nordfjord sjukehus siden 1977, og hans innsats har vært avgjørende for et stabilt føde- og barnelegetilbud her.

Gjennom sin pionerinnsats over flere år har han også realisert og holdt ved like konseptet for områdepediatri i Nordfjord, heter det i begrunnelsen. Allerede i 1970-årene utviklet han «områdepediatrimodellen», en modell for samarbeid og helhetlig tilbud til syke og funksjonshemmede barn. Denne er i dag en arbeidsmåte også på mange andre fagfelt.

Haga har gitt ut boken Hverdagspediatri (1995), hvor han gir råd og tips om vanlige sykdommer og tilstander, diagnostisering og behandling. Boken bygger på notater han har samlet i løpet av sin yrkeskarriere, og er brukt både i undervisning og praksis.

I 15 år har han også vært tilknyttet Søreide kompetansesenter og spesialskole i Gloppen.

Anbefalte artikler