Minneord

Nils Hunstad Om forfatteren
Artikkel

Ove Mauseth døde 14. juli 2006, 76 år gammel.

Jeg har kjent Ove siden 1949 da han etter en glitrende artium begynte å studere medisin ved Universitetet i Oslo, hvor vi var studiekamerater. Siden har våre veier på nesten forunderlig vis fulgtes ad. Etter 4 1/2 år i Oslo fortsatte vi begge studiet i Bergen, der vi avla vår medisinske embetseksamen.

Den militære plikttjenesten avtjente vi deretter begge i luftforsvaret på Bodø hovedflystasjon.

Noen år senere møttes våre veier på ny ved Sentralsykehuset (senere Regionsykehuset) i Trondheim. Sykehuset var ikke større den gang enn at vi spiste de fleste lunsjer sammen. Ove var en god samtalepartner.

Han var en dyktig lege med fremragende evner til å komme i kontakt med sine pasienter. Han var lyttende og empatisk. Det er derfor nesten et paradoks at han skulle jobbe det meste av sin tid ved et laboratorium (Blodbanken og immunhematologisk laboratorium) og ikke fikk bruke sine gode evner i pasientrettet virksomhet. Men de fleste av personalet benyttet seg av Ove som primærlege.

Utover medisinen var Ove interessert i både musikk og film, men også av undringer av mer metafysisk karakter. Hva musikken angikk, var det særlig jazzen som opptok ham. Han spilte selv piano meget profesjonelt. Ikke bare i musikken var han interessert, men også i musikerne. Han ble primærlege for mange av disse. At Egil Kapstad spilte i hans bisettelse, sier sitt. Litt uvanlig, men det gjorde bisettelsen lettere. Ove var også genuint opptatt av film og filmskuespillere.

Ove hadde i mange år vært plaget av en smertefull sykdom som reduserte den fysiske utfoldelsen, men jeg kan ikke huske at han klaget over sin skjebne. På egne vegne var Ove en beskjeden mann, men klok og innsiktsfull, og han fikk han en stor vennekrets også utenfor sin profesjon. I bisettelsen var kirken godt besøkt, og det var et vell av vakre blomster.

En god venn og kollega er gått bort, men mange gode minner av både faglig og sosial karakter vil prege mange. Han var en god mann for sin hustru og en omsorgsfull far for sine tre døtre og morfar for sine to barnebarn.

Jeg lyser fred over Ove Mauseths minne.

Anbefalte artikler