Stor oppslutning om kirurgisk høstmøte

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Godt over 100 anestesiologer og kirurger deltok da Norsk kirurgisk forening innledet det 82. høstmøte med traumesymposion.

Symposiet som ble arrangert av foreningens traumeutvalg, hadde som utgangspunkt en fersk rapport om traumeorganisering i Norge. Temaet var: «Dør pasienter i norske sykehus på grunn av manglende traumekompetanse». Innlederne var alle bidragsytere til rapporten som ble forelagt de regionale helseforetakene i slutten av november

Årets Høstmøte var det 82. i regi av Norsk kirurgisk forening. Den vitenskapelige aktiviteten er høy og resultatet er bl.a. en omfattende utgave av boken Vitenskapelige forhandlinger med 384 abstrakt for frie foredrag. Det ble totalt arrangert 24 symposier og 20 årsmøter/generalforsamlinger under Høstmøtet.

– Vi trenger et nasjonalt traumesystem nå, sa Tina Gaarder ved Ullevål universitetssykehus. – 50 sykehus i Norge har akuttfunksjoner, men vi mangler et overordnet nasjonalt traumesystem. Vi har en plikt til å bidra nasjonalt, men det krever ressurser, kompetanse og systematisk opplæring, sa hun. Hun mente også at det kanskje vil være behov for et nasjonalt kompetansesenter om traumer.

– Alle har ansvar for traumebehandlingen, hver på sitt felt, sa Kari Schrøder Hansen, overlege ved Haukeland universitetssjukehus. – Vi må ha retningslinjer for hvor man skal sende pasientene, og en organisert plan for behandling av akutt skadde pasienter i en definert region. Men vi kan ikke lage et nasjonalt system som omfatter hele landet, det må lages lokalt, sa hun.

USA er et foregangsland når det gjelder traumesentre som godkjennes på fire nivåer og store sykehus er ledende traumesentre i hver region. I Storbritannia har man landet på en regional modell. Kari Schrøder Hansen redegjorde for behovet for et nasjonalt traumesystem, og sa at innføring av traumesystem har ført til en reduksjon i antall unngåelige dødsfall. I Norge har fire av fem sykehus traumeteam, og ett av to deltar i BEST (1).

Anbefalte artikler