Ønsker ikke oppsplitting av høstmøtet

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Under Norsk kirurgisk forenings generalforsamling ble det gitt uttrykk for at det er svært viktig å opprettholde et samordnet høstmøte og å beholde den uformelle formen rundt møtet. Det var engstelse for en oppsplitting av Høstmøtet, bl.a. på bakgrunn av at Norsk ortopedisk forening har vedtatt å arrangere et eget høstmøte annet sted i 2007. Ortopedene ønsker å konsentrere sitt program over færre dager. Generalforsamlingen ba styret vurdere å flytte sammen med ortopedene igjen.

Foreningen har tidligere diskutert å flytte Høstmøtet til annet sted. Da må imidlertid kongressarrangør inn i bildet og det må innføres møteavgift, noe som ikke er ønskelig.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig nye vedtekter for foreningen som følge av overgangen til fagmedisinske foreninger fra årsskiftet. Kontingent for assosierte medlemmer ble også enstemmig vedtatt til 200 kroner. Det ble også vedtatt å innføre honorar til styremedlemmene for å stimulere til rekruttering. Leder og redaktør mottar et årlig honorar knyttet til vervene.

Anbefalte artikler