Viktig skritt for allmennmedisinen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Mitt håp er at SEDA vil gi oss pålitelige nasjonale data fra allmennpraksis som gir grunnlag for forskning av høy kvalitet.

Det sier Jan Emil Kristoffersen, leder av Allmennlegeforeningen. Han håper også at SEDA (Sentrale Data i Allmennmedisin) samtidig vil åpne for spennende perspektiver for tilbakemelding til den enkelte fastlege.

SEDA er et felles prosjekt for Legeforeningen, Helse- og omsorgsdepartementet og Statistisk sentralbyrå. Det kom i stand i forbindelse med etableringen av fastlegeordningen og skal etter planen bli et nasjonalt innsamlingssystem for anonymiserte data fra allmennlegepraksis til kvalitetsutvikling, forskning, plan og styring. Prosjektet skal gjennom tre faser før det blir et nasjonalt system, og fase to er nettopp avsluttet ved at de første innsamlede data fra 82 fastlegekontor ble offentliggjort på: www.ssb.no/alegetj/ den 9.10. 2006.

Datamaterialet inneholder totalt 52 000 pasienter og 119 800 pasientkontakter og omfatter 100 600 innbyggere på fastlegenes lister. Hovedgrunnlaget for statistikken er pasientkontaktene. Dataene er fra januar, februar og mars 2005, og de er blitt behandlet etter gjeldende regler for håndtering og lagring av helseopplysninger.

Resultatene viser bl.a. at fastlegen gjennomsnittlig besøkes om lag fire og en halv ganger i året, enten på telefon, ved oppmøte, konsultasjon eller sykebesøk. Antall legekonsultasjoner ligger på noe over to ganger i året per person. Flere kvinner enn menn oppsøker fastlegen, henholdsvis 60 % kvinner og 40 % menn.

– Dette har vært en vellykket pilot og det har vært et godt samarbeid mellom Legeforeningen, Statistisk sentralbyrå, de 82 legekontorene og programleverandørene, sier allmennlege Kjell Maartmann-Moe som sammen med Anders Grimsmo har vært Legeforeningens representanter i prosjektgruppen. – Dataene vil ha veldig stor betydning både for fag, kvalitet og forskning i allmennmedisinen, sier han. – Det er mange veldig interessante data som ligger i materialet, og som jeg håper det vil bli ressurser til å gå i dybden på. Det er derfor også viktig og gledelig at prosjektet foreslås videreført slik det fremgår av statsbudsjettert for 2007, sier Maartmann-Moe.

Anbefalte artikler