Registrerer etterutdanning på nett

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Fra og med årsskiftet gir LEIF -IT legene mulighet til å registrere etterutdanning på Legeforeningens nettsider.

Finn Wisløff har testet den nye, reviderte prototypen for LEIF -IT. Foto Lise B. Johannessen

LEIF (Legers Etterutdanning I Fremtiden) er Legeforeningens prosjekt for systematisk, dokumenterbar etterutdanning av legespesialister. 1.1. 2007 lanseres LEIF-IT. Dette er en nettbasert, gratis tjeneste for registrering, evaluering og dokumentasjon av etterutdanningen (1) og en videreføring av prosjektene LEIF-97, LEIF-pilot og LEIF-2004 (2).

– Det har vært en lang prosess for å få på plass systemet, og vi er svært fornøyd med at vi nå har fått et verktøy for å systematisere etterutdanningen, sier Christian Lycke Ellingsen. Han er prosjektleder for arbeidsgruppen for LEIF-IT. – Vi håper selvfølgelig at så mange leger som mulig vil benytte seg av denne muligheten som også kan stimulere til en mer allsidig etterutdanning, sier han.

– Det er en stor fordel at den nye tjenesten bidrar til at etterutdanningen bedre lar seg dokumentere. I allmennmedisin er det krav om etterutdanning for å få fornyet sin spesialistgodkjenning. Fra flere hold er det kommet forslag om at dette bør utvides til å gjelde også andre medisinske spesialiteter. Foreløpig er det ikke aktuelt, men ifølge Lycke Ellingsen vil det uansett være gunstig hvis legene kan dokumentere at de gjennomfører en systematisk og variert etterutdanning. Prosjektgruppen arbeider også med å utvide systemet så det skal kunne brukes både for spesialistutdanningen og etterutdanningen i allmennmedisin.

Enkelt, raskt og gratis

Modellen har vært gjenstand for omfattende testing før den tas i bruk, bl.a. av to spesialiteter i 2005. Resultatet av prøveprosjektene har vist at de fleste er svært motiverte for å vedlikeholde og utvikle sine kunnskaper og ferdigheter. Den siste bearbeidede versjonen, som er videreutviklet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra de første prøveprosjektene, har vært testet av ytterligere noen testpersoner. En av disse er Finn Wisløff. Han er overlege ved hematologisk avdeling ved Ullevål universitetssykehus, professor II ved Universitetet i Oslo og fakultetets representant i spesialitetsrådet.

– Det er bra at Legeforeningen har tatt initiativet til elektronisk registrering av etterutdanningen og satt det i system, sier Finn Wisløff som også synes det var fornuftig av spesialitetsrådet å gå inn for å støtte prosjektet. Det å få legene til å gå inn på en frivillig registrering av etterutdanningsaktiviter, vil også kunne forebygge innføringen av en formell, byråkratisk resertifisering. Han påpeker at registreringen også vil være en god dokumentasjon overfor arbeidsgiver. Det vil bli lettere å beregne hva etterutdanningen koster, sier han.

Bør være en plikt

Utgangspunktet for LEIF-IT er at registreringen på nett skal være frivillig. – Jeg mener det bør være en plikt, en form for selvpålagt justis, sier Finn Wisløff.

– For mange kan det være en barriere å ta i bruk et nytt verktøy. Selv har jeg imidlertid bare positiv erfaring med denne løsningen. Det var faktisk en gledelig opplevelse. Systemet er svært enkelt å bruke, dessuten tar selv registreringen relativt kort tid. – Jeg brukte kun ca. ett kvarter for å registrere mine aktiviteter, sier Wisløff som også synes det er bra at systemet er lagt opp slik at legene kan registrere planlagte etterutdanningsaktiviteter. – Dette er noe helt nytt som absolutt har noe for seg, sier han.

Det nye konseptet er basert på at legen skal ha en kollega som veileder. Det skal legges opp en årsplan for etterutdanningen, og legen bør ved starten av året diskutere sine mål og planen for etterutdanningen med en kollega og få aksept for den av arbeidsgiver. Når året er gått legges det opp til at gjennomføringen evalueres med samme kollega. – Dette vil også gi høy motivering for å følge utdanningsløpet, tror Finn Wisløff. Han etterlyser imidlertid en tydeligere beskrivelse av hvordan kollegaen skal avgi sin rapport.

Anbefalte artikler