Artikkel

Fagligheten innen psykisk helsevern må styrkes

Krav til faglighet, kvalitet i tjenestetilbudet og ivaretakelse av rettighetene til mennesker med psykiske lidelser ble fremhevet da Legeforeningen deltok på høringsmøte i Helse- og omsorgskomiteen om bevilgningsforslaget til psykisk helsevern i statsbudsjettet.

Opptrappingsplanen for psykisk helse har vært et nødvendig og positivt løft, men det faglige nivået innen psykisk helsevern er likevel fortsatt preget av mangler og store variasjoner. Mange pasienter som henvises til psykisk helsevern møter ikke en psykiater eller psykologspesialist, og dermed blir det ikke gjennomført adekvat diagnostisk vurdering og utredning. Dette går ut over fagligheten i det psykiske helsetilbudet, hevder Legeforeningen, som mener det bør fastsettes nasjonale krav til utredning og diagnostikk av psykiske lidelser i spesialisthelsetjenesten, samt at det bør fastsettes kriterier for hva som er faglig forsvarlig legebemanning ved ulike typer basisenheter.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=109110

Har revidert røykeprogram for ungdom

Sosial- og helsedirektoratet lanserte i slutten av oktober FRI, en revidert utgave av skoleprogrammet VÆR røykFRI, som er et treårig undervisningsprogram med fokus på tobakk. Det har vært et gratis tilbud til alle ungdomsskoler i Norge siden 1997. Hvert år deltar mer enn 60 % av alle landets ungdomsskoleelever, dvs. over 120 000 elever i programmet. I en evaluering av effektive tiltak i skolen «Rapport om forebyggende innsatser i skolen» fra oktober 2006, vurderes FRI som et av de mest effektive av programmene som er evaluert. Et av hovedbudskapene i FRI er at det ikke er kult å være avhengig.

Les mer: www.shdir.no/tobakk

Nytt nettsted for pasientinformasjon

Norsk revmatologisk forening har åpnet en nytt nettsted for pasientinformasjon. Nettsiden inneholder pasientinformasjonsark om legemidler til behandling av revmatiske sykdommer. Arkene omhandler de fleste typer legemidler som brukes innen revmatologisk behandling. Hensikten er å fremme kunnskap om og optimal bruk av legemidlene og bidra til å gjøre pasientene i stand til å ta ansvar for egen legemiddelbruk. Nettadressen er: www.legeforeningen.no/nrf

Etablerer grenspesialitet for kirurgi på kvinnebryst og skjoldbruskkjertelen

Helse- og omsorgsdepartementet vil opprette en egen grenspesialitet i mamma- og para-/tyreoideakirurgi. Beslutningen er tatt på grunnlag av råd fra bl.a. Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og Sosial- og helsedirektoratet. Departementet har med dette besluttet at brystkreftkirurgi og skjoldbruskkjertelkirurgi er fagområder som skal håndteres av egne legespesialister.

Skuffet over manglende prioritering av forskning

Akademikerne ga uttrykk for skuffelse over den manglende prioritering av forskning og høyere utdanning i regjeringens forslag til statsbudsjett da de møtte i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i slutten av oktober. – Legeforeningen støtter fullt opp om Akademikernes innspill og vurderinger omkring manglende satsing på forskning, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president.

Les mer: www.akademikerne.no

Anbefalte artikler