Artikkel

Ikke streik ved HSH-sykehusene

Det ble ikke streik ved sykehusene knyttet til Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH). Legeforeningen og de øvrige arbeidstakerorganisasjonene kom til enighet hos Riksmeklingsmannen onsdag 4. oktober kl 0900.

Riksmeklingsmann Svein Longva fremla en skisse til nye sentrale avtaler som blant annet innebærer at nåværende tjenestepensjonsordning videreføres. Legeforeningen har dessuten fått gjennomslag for kravet om rett til full lønn under sykdom i ett år, i tråd med hva som er gjeldende i offentlig sektor. Lokale forhandlinger skal gjennomføres på samme måte som tidligere år.

Turnustjenesten under evaluering

Turnusrådet engasjerte i januar 2006 en prosjektleder til prosjektet Nasjonal evaluering av turnustjenesten. Engasjementet ble forlenget til 31.10. 2006 for å ferdigstille første del av undersøkelsen og igangsette evaluering nummer to som vil være en identifiserbar undersøkelse. Resultatene av første runde forelå i september. Sentralstyret har bevilget 300 000 kroner til dekning av lønnsutgifter for prosjektleder for å videreføre andre runde. Når denne er ferdig har man fått utviklet et permanent instrument som både vil kunne avdekke systematiske allmenngyldige utfordringer i turnustjenesten, samt spesielle utfordringer på det enkelte tjenestested, og gi grunnlag for en løpende evaluering av turnustjenesten.

Retningslinjer for Internett-sider

Legeforeningen har vedtatt forslag til endrede retningslinjer for underforeningenes Internett-sider i regi av Legeforeningen. Tilbudet, særlig til de fagmedisinske foreningene, vil bli styrket og klargjort, mens underforeningenes forpliktelser i å ynliggjøre annonser og å rapportere inntekter skal presiseres.

Forskningspolitisk dokument

Legeforeningens forskningsutvalg skal innen utgangen av januar 2007 utforme forslag til Legeforeningens forskningspolitiske dokument. Dokumentet skal utfylle innstillingen: «Vind i seilene» og ta med innspill fra Landsstyret 2006. Forslaget vil være forskningsutvalgets anbefaling til Legeforeningen om retning og forhold for medisinsk forskning i Norge i årene som kommer. Forskningsutvalget er gitt anledning til å supplere utvalget med to til tre personer med ønsket kompetanse.

Kurs for etablerere og selvstendig næringsdrivende

Akademisk Studieforbund arrangerer kurs or etablerere og selvstendig næringsdrivende torsdag 7.12. 2006. Legeforeningen er medlem av Akademisk Studieforbund (AKS) gjennom Akademikerne. Legeforeningens medlemmer kan derfor delta på AKS-kurset for etablerere og selvstendig næringsdrivende. Kurset avholdes på hotell Vika atrium i Oslo. Kursavgiften er kr 1 850 og påmelding sendes til: Akademisk Studieforbund, Stortingsgata 2, 0158 Oslo. Tlf.: 22 33 21 20/922 11 055. E-post: aks@aks.as. Påmeldingsfristen er 20. november.

Se kursprogrammet på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=107445

Helse som investering

Legers støtte til helse som en investering, og nye retningslinjer for HIV/AIDS var blant temaene da verdens legeforeninger møttes i Sør-Afrika i oktober. Revidert retningslinjer for håndtering av sultestreikende, legeassistanse under flyreiser, tuberkulose og internasjonale regler for medisinsk etikk stod også på programmet til Verdens Helseorganisasjon. Generalsekretær Terje Vigen og Trond Markestad, leder i Rådet for legeetikk, deltok fra Legeforeningen.

Ga støtte til seminar

Norsk psykiatrisk forening har fått 50 000 kroner i støtte til gjennomføring av seminar for leger som har annet morsmål enn norsk og som arbeider i psykiatrien. Sentralstyret synes tiltaket er positivt, men mener at deltakernes reise- og oppholdsutgifter må dekkes av arbeidsgiver.

Anbefalte artikler