Lokalsykehusenes akuttoppgaver

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

En arbeidsgruppe skal se nærmere på hvordan lokalsykehusenes oppgaver knyttet til akuttfunksjoner kan tydeliggjøres.

Arbeidsgruppen som ble nedsatt av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad 27. oktober, ledes av Bjørn Erikstein, administrerende direktør i Helse Sør RHF. Legeforeningen er representert ved visepresident Per Meinich og allmennpraktiserende lege Odd Jarle Kvamme, Stord.

I mandatet fremgår det at arbeidsgruppen skal tydeliggjøre lokalsykehusenes oppgaver knyttet til akuttfunksjoner og den samlede behandlingskjede, inklusive samhandlingen mellom lokalsykehusene og fastlegene. Det forutsettes at vurderingene ser på den samlede akuttmedisinske behandlingskjede, tilgjengelige spesialister og de samlede oppgaver som etter forslaget til Nasjonal helseplan (2007 – 2010), skal tilligge lokalsykehusene (1).

– Dette er en veldig interessant oppgave, og det vil være et viktig ledd i arbeidet med å sørge for at alle nordmenn, uansett hvor de bor, skal være sikret et faglig godt akutttilbud, sier Per Meinich. Han påpeker at arbeidet må ses i lys av Legeforeningens rapport om lokalsykehusenes fremtidige rolle (2). – Her har Legeforeningen allerede sagt noe om hva lokalsykehusenes akuttfunksjon må innebære, sier Meinich, som ser frem til arbeidet i gruppen.

Arbeidsgruppen skal avslutte arbeidet 19.3. 2007.

Les mer: www.odin.no

Anbefalte artikler