Fire nye stiftelser

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Sentralstyret har vedtatt en omdanning av Legeforeningens stiftelser og legater/fond.

Vedtaket innebærer bl.a. at det opprettes fire nye stiftelser, samtidig som fem legater/fond avvikles, og tre overlates til Kreftforeningen.

De fire legatene som opprettes som stiftelser er: A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt., Johan Selmer Kvanes legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke og Caroline Musæus Aarsvolds Fond. Den fjerde stiftelsen er et fusjonert samlelegat. Den rommer Støtteforeningen for norske leger og deres etterlatte, Benthiens legat og Nørregaards legat og gis navnet «Legeforeningens legat for leger og deres etterlatte som har kommet i uforskyldt nød». Det vil bli utarbeidet nye vedtekter for legatet.

Sentralstyret vedtok å oppløse Olaf Grøtting Bergs legat til hjelp for nervepasienter fra Christiania og omegn og utdele kapitalen til en institusjon som ivaretar formålet. Fru Felicie Ingiers legat til fordel for videreutdannelse av lægeenkers døtre og Hans Lunders og hustrus legat for lægers utdannelse oppløses og kapitalen i disse to legatene overføres til Utdanningsfond I. Det fjerde legatet som oppløses er Norske legers begravelseskasse. Stønaden forskuddsbetales til kassens 150 medlemmer og overskuddet overføres til Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). Kapitalen i det femte og siste legatet som blir nedlagt – Axel Larsens legat til motarbeidelse av epilepsi – utdeles til formål som er i tråd med legatets intensjon, og overføres Spesialsykehuset for Epilepsi.

Sentralstyret vedtok også at Kreftforeningen bes overta kapitalen og ivareta intensjonen med følgende legater: Finn og Sonja Damslands legat som hjelp til studiene for begavet student som vil spesialisere seg i kreftforskningen eller i hjerte-karsykdommer, Karen Anny og Fredrik Cato Nystrøms legat for bekjempelse av kreft og Elisabeth og Knut Knudsens O.A.S. fond til fremme av kreftforskning.

«De offentlige lægers bøtefond» overføres til Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA).

Legeforeningens sentralstyre vil være samlet legatstyre for de nye legatene, og det vil bli opprettet et utvalg som fremlegger forslag til sentralstyret om utdeling.

Anbefalte artikler