Nytt om navn

Artikkel

Bergen setter pris på forskerne

Prisvinnerne. Fra venstre: Johan A. Aarli, Per Magne Ueland, Per Omvik, Paivi Kettunen og Rolf Skjærven. Foto Leif Arne Markussen

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen har delt ut prisene Årets publikasjon og Årets forskningsgruppe og en pris for fremragende forskningsformidling.

Professor Rolf Skjærven (f. 1948) ved Institutt for samfunnsvitenskapelige fag ved Universitetet i Bergen er tildelt prisen Årets publikasjon 2005, det er også førsteamanuensis Paivi Kettunen ved Institutt for biomedisin. Juryens begrunnelse er at de begge har publisert artikler i svært prestisjetunge generelle medisinske tidsskrifter og at hele eller den vesentligste delen av studien har sitt opphav i Bergen.

Skjærven er førsteforfatter av en studie som viser at preeklampsi trolig er arvelig og at disposisjonen kan arves både fra mor og far. Artikkelen ble publisert i BMJ i oktober 2005. Den fikk redaksjonell omtale og stor medieoppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt.

Paivi Kettunen og medarbeidere har studert tannutvikling og hvordan nervefibre i tid og rom etablerer aksonale grener til tenner under utvikling. Resultatene ble publisert i tidsskriftet Development. Også dette arbeidet, som er et internasjonalt samarbeid, fikk redaksjonell omtale.

Forskningsgruppen til professor Per Magne Ueland (f. 1948) og Locus for homocystein og relaterte vitaminer er kåret til årets forskningsgruppe ved Det medisinske fakultet. Locusgruppen består av sju seniorforskere, fire postdoktorer og ni stipendiater. Forskningsgruppens artikler er ifølge NIFU-STEP blitt sitert 7 000 ganger siden 1995 og er dermed de mest siterte artiklene fra forskere i faste stillinger ved akademiske institusjoner i Norge.

For første gang deler Det medisinske fakultet også ut en pris for fremragende forskning, og denne går i år til professor Johan Arild Aarli (f. 1936). Aarli har i mer enn 30 år gjort et stort arbeid for å fremme nevrologi og nevrologisk forskning, både gjennom vitenskapelige fora og til allmennheten, heter det i begrunnelsen. Han har holdt foredrag, skrevet en rekke kronikker og innlegg om nevrologiske emner i populærvitenskapelige tidsskrifter og har vært med på å dra i gang den årlige Hjerneuken.

Presidentens pris til Gulsvik

Amund Gulsvik er tildelt presidentens pris. Foto Helse Bergen

Professor Amund Gulsvik (f. 1941) ved Institutt for indremedisin ved Universitetet i Bergen ble under den årlige konferansen til European Respiratory Society (ERS) i München tildelt den prestisjetunge «presidentens pris».

Konferansen samler nærmere 20 000 deltakere, og prisen ble i år delt ut for 17. gang, skriver På Høyden. Gulsvik, som er den første nordiske forskeren som mottar denne prisen, har vært professor ved Universitetet i Bergen i 22 år og er tidligere avdelingsoverlege ved Haukeland Universitetssjukehus. Han får ifølge Helse Bergen først og fremst prisen for sin kunnskap om astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), for undervisning og veiledning innen lungemedisin og for sin forskning på lungehelse i Europa.

Beste fremførelse om rettstoksikologi

Assistentlege Gudrun Høiseth (f. 1976) ved Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet fikk prisen for beste muntlige presentasjon blant unge forskere ved den internasjonale konferansen i rettstoksikologi i Slovenia i august.

Hennes presentasjon handlet om etylglukoronid i blodet hos avdøde personer som en markør på alkoholinntak før død. Høiseth og hennes forskergruppe har publisert noen av sine resultater i Forensic Science International.

Kriteriene for prisen går blant annet på nytt materiale, fremførelse, kunnskap om stoffet, evne til å besvare spørsmål fra salen og bruk av audiovisuelle hjelpemidler.

Thyraprisen til Blefjell

Lærings- og mestringssenteret ved Blefjell sykehus på Notodden er tildelt Thyraprisen 2006 for utviklingen av et kurs for personer med lavt stoffskifte, hypotyreose, i den hensikt å gi dem en bedre hverdag. Prisen på 10 000 kroner deles ut av Norsk Thyreoideaforbund (NTF), og ble overrakt daglig leder Ane Fjøsne Pederson, overlege Svein B. Solheim (f. 1929) og Ella Ingolfsrud fra NTFs lokallag.

Forbundet mener kursene har avdekket et enormt behov blant hypotyreosepasientene og arbeider for å sette opp tilsvarende kurs flere steder i landet. Ifølge forbundet kan nærmere 30 000 personer ha redusert livskvalitet på grunn av sykdommen.

Beste innovasjon i Bergen

Bioteknologiselskapet NorDiag ASA fra Bergen er kåret til årets Rising Star i Hordaland av kunnskapshuset Deloittes og First Tuesday Bergen. Selskapet har utviklet en DNA-test som kan påvise kreft i mage og tarm på et tidlig stadium, skriver NTB i en pressemelding. Selskapet er ikke alene om oppdagelsen, men ifølge juryens begrunnelse var de blant de første, i tillegg til at de patenterte sin metode. Flere hundre bedrifter har vært under vurdering for prisen, hvor kriteriene blant annet er hovedkontor i Hordaland, en omsetning på minst 50 000 kroner det første året og minst 20 % årlig vekst i løpet av de siste tre årene.

Anbefalte artikler