Kunngjøring

Artikkel

Endret sjekkliste/operasjonsliste

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt følgende:

Å endre någjeldende sjekkliste/operasjonsliste som kreves vedlagt søknad om spesialistgodkjenning i fødselshjelp og kvinnesykdommer, og også å endre sjekklisten som trer i kraft fra 1.1. 2007. Begge de reviderte skjemaene kan tas i bruk umiddelbart. Sjekklisten/operasjonslisten er sendt ut til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i fødselshjelp og kvinnesykdommer og lagt ut på Legeforeningens nettsider.

Å endre sjekkliste/operasjonsliste som kreves vedlagt søknad om spesialistgodkjenning i øre-nese-halssykdommer. Den endrede sjekklisten trer i kraft fra 1.1. 2009. Sjekklisten/operasjonslisten er sendt ut til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i øre-nese-halssykdommer og lagt ut på Legeforeningens nettsider.

Endret sjekkliste

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt følgende:

Å endre sjekklisten som kreves vedlagt søknad om spesialistgodkjenning i nyresykdommer. Det endrede skjemaet kan tas i bruk umiddelbart.

Sjekklisten er sendt ut til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i nyresykdommer og lagt ut på Legeforeningens nettsider.

Å endre sjekklisten som kreves vedlagt søknad om spesialistgodkjenning i klinisk nevrofysiologi. Det endrede skjemaet kan tas i bruk umiddelbart.

Sjekklisten er sendt ut til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i klinisk nevrofysiologi og lagt ut på Legeforeningens nettsider.

Endret attestasjonsskjema i spesialiteten patologi

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt å endre attestasjonsskjemaet som kreves vedlagt søknad om spesialistgodkjenning i patologi. Det endrede skjemaet kan tas i bruk umiddelbart.

Attestasjonsskjemaet er sendt ut til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i patologi og lagt ut på Legeforeningens nettsider.

Sjekklisten og attestasjonsskjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat v/E. Smith, tlf. 23 10 91 24.

Anbefalte artikler