Ny veileder fra barnelegeforeningen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Norsk barnelegeforening (NBF) har nylig gitt ut Veileder i generell pediatri. Den er en av fire veiledere utgitt av foreningen.

– Veilederen tilhører NBF og foreningen har copyright på den, sier redaksjonsansvarlig for veilederen, Claus Klingenberg ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Den er et resultat av meget stor innsats fra mange medlemmer i barnelegeforeningen. – Arbeidet har vært gjort uten kompensasjon, på frivillig basis og i fritiden, og det har derfor tatt tid å få den ferdig. Innholdet har vært evaluert av et bredt fagmiljø, og vi mener at veilederen representerer det som nå er veiledende for undersøkelse og behandling av syke barn, understreker han.

Pediatri er et stort felt og veilederen tar på ingen måte mål av seg til å være en lærebok. Den skal derimot være en veileder i tilnærmingen til de vanligste sykdommer hos barn. Den er ikke bindende for den enkelte lege eller avdeling, og den fratar heller ikke den enkelte lege et selvstendig ansvar i forhold til legeloven eller vedtatte forskrifter.

Veilederens målgruppe er leger under utdanning i pediatri. Den tilstreber derfor å være kortfattet og oversiktlig, fremfor utfyllende og begrunnet i sin omtale av de tema som omtales. Ulike behandlingsalternativer og mangelfull vitenskapelig dokumentasjon er i liten grad diskutert. – Vi håper imidlertid at spesialister i pediatri og andre spesialiteter, allmennleger og andre legespesialister med praksis også kan ha glede av den, sier Klingenberg. Alle veilederne er tilgjengelig via Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/?id=43291De kan også kjøpes i papirversjon ved henvendelse til posten@legeforeningen.no.Nettversjonen blir revidert kontinuerlig, papirversjonen når det synes formålstjenlig.

Anbefalte artikler