Artikkel

Ønsker språkkurs for utenlandske leger

Det har en tid vært uklart om nasjonale myndigheter kan stille krav om norskkunnskaper overfor utenlandske leger som forutsetning for norsk autorisasjon. Legeforeningen har derfor i brev til Helse- og omsorgsdepartementet som sykehuseier og KS som representant for kommunene bedt om at det etableres språkkurs for utenlandske leger.

Etter en klargjøring fra Europakommisjonen presiseres det at det ikke kan stilles nasjonale krav om språkkunnskaper, men at språkkunnskapene hos den enkelte lege er et forhold som skal vurderes av arbeidsgiver i ansettelsesprosessen.

– Legeforeningen har flere ganger tidligere påpekt at enkelte arbeidsgivere ikke har ivaretatt denne forpliktelsen godt nok. Dette har igjen påført problemer både for pasienter, kolleger og ikke minst også for legen selv, sier generalsekretær Terje Vigen. – Legeforeningen ber i brevet om at det etableres et tilpasset kurs i norskopplæring for utenlandske leger som arbeidsgivere kan tilplikte legen å gjennomføre som en forutsetning for ansettelse. Legeforeningen tilbyr også å stille sin kompetanse til rådighet for at et slikt kursopplegg virkeliggjøres, dersom det er ønskelig.

Legeforeningens pasientsikkerhetsutvalg

Gunnar Andersen som representerer Allmennlegeforeningen, er oppnevnt som nytt medlem av Legeforeningens pasientsikkerhetsutvalg for resten av perioden 1.1. 2006 – 31.12. 2007.

Sentralstyrets møteplan 2007

Torsdag 18. januar

Tirsdag 20. februar

Onsdag 7. – torsdag 8. mars (lederseminar)

Torsdag 22. mars

Onsdag 18. april

Mandag 21. mai

Tirsdag 22. – torsdag 25. mai (landsstyremøte i Kongsberg)

Tirsdag 19. juni

Fredag 24. august

Onsdag 5. september

Mandag 24. – torsdag 27. september (sentralstyremøte/arbeidsmøte)

Onsdag 17. oktober

Torsdag 15. november

Fredag 7. desember

Norsk legemiddelhåndbok

Guri Spilhaug, Legeforeningens sekretariat, er oppnevnt som ny vararepresentant for Legeforeningen til styret i foreningen for utgivelse av Norsk Legemiddelhåndbok.

Statusrapport Lånefondet

Utlånsvolumet fra Lånefondet var redusert fra 75,3 millioner kroner første halvår 2005 til 57,3 millioner kroner første halvår 2006. Reduksjonen i utlånsvolum annet kvartal var fra 46,7 til 24,2 millioner kroner. Sentralstyret vedtok 14.2. 2006 å fastsette det maksimale lånebeløpet til kr 600 000. Reduksjonen ble gjort for å sikre utlånsmulighet i fremtiden. Vedtaket fikk full virkning fra 1.7. 2006.

Avtale om bank- og forsikringstjenester fra 2007

Et utvalg oppnevnt av generalsekretærmøtet i Akademikerne har forhandlet frem et tilbud om bank- og forsikringstjenester for medlemmer av Akademikernes primærforeninger. Generalsekretæren er gitt fullmakt til å inngå avtale med DnB NOR-konsernet om bank- og forsikringstjenester for Legeforeningens medlemmer samt ansatte i foreningens sekretariat. Avtalen forutsettes å gjelde i fire år fra og med 1.1. 2007.

MedHum til fistelklinikk

MedHum, Medisinstudentenes Humanitæraksjon, holdes annet hvert år i begynnelsen av høstsemesteret. Neste aksjon finner sted i 2007. Aksjonen skal denne gang samle inn penger til behandling og forebygging av vaginal fistel i Kongo. Forrige aksjon var i 2005. Da samlet studentene inn penger til forebygging av HIV og AIDS i fire afrikanske land.

Resultatet av innsamlingen har de siste gangene ligget på mellom 1,3 og 1,8 millioner kroner.

Anbefalte artikler