Artikkel

Ser på studieinformasjon

Norsk medisinstudentforening (Nmf) skal se på hvordan man kan kvalitetssikre den informasjonen studenter får om medisinstudier i utlandet. Foreningen har vært i dialog med ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet, om «oppkjøpere» fra utenlandske fakulteter som rekrutterer norske studenter.

– Å få tak i norske studenter kan være business. Vi ønsker å kvalitetssikre bransjen, sier Gard E. Jørgensen, leder i Nmf.

Flere yngre leger enn overleger

Yngre legers forening (Ylf) har nå nærmere 800 flere medlemmer enn Overlegeforeningen (Of), hvis man ser på medlemmer under 67 år og i Norge.

Mens Ylf nærmer seg 6 300 medlemmer, er det opp mot 5 500 medlemmer i Overlegeforeningen.Tar man med pensjonistene, er bildet litt annerledes. Da er det totalt sett 300 flere medlemmer hos overlegene, siden Of har langt flere pensjonistmedlemmer enn Ylf. Setter man grensen ved 67 år, er Ylf størst. Denne forskjellen er økende viser oppdatert medlemsstatistikk. Se: www.legeforeningen.no/index.gan?id=99167

Diakonhjemmet i havn

Som første HSH-sykehus (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon) er Diakonhjemmet i havn med årets lønnsforhandlinger. Forhandlingsresultatet er interessant fordi det premierer forsikring.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.gan?id=103794

Mer enn 2 000 medlemmer i Hordaland

Hordaland legeforening passerte nylig medlem nummer 2 000. Det viser den oppdaterte medlemsstatistikken på Legeforeningens nettsider. Det totale medlemstallet i Hordaland er nå 2 037, og har dermed økt med 400 siden 2000. Fylket har også 717 medlemmer av Norsk medisinstudentforening (Nmf) ved Universitetet i Bergen.

Godkjente spesialister

Oversikten over godkjente spesialister er oppdatert på Legeforeningens nettsider per 25.7. 2006: www.legeforeningen.no/index.gan?id=57306 Sentralstyret godkjente i sitt møte 22.6. 2006 121 nye spesialister. Dette er det høyeste antallet spesialistgodkjenninger siden 28.8. 2003. Dersom det blir godkjent like mange spesialister i andre som i første halvår, vil det totale antallet spesialistgodkjenninger i 2006 bli det høyeste noensinne.

Har konkretisert målene i IA-avtalen

Myndighetene og partene i arbeidslivet underskrev 6.6. 2006 et tillegg til avtalen om et inkluderende arbeidsliv for perioden 2006 – 09. Det er nå fastsatt konkrete målformuleringer for alle delmål. Det endelige måltallet for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne, vil bli fastsatt innen utgangen av året. Dette henger sammen med at det nå utvikles nye måleindikatorer i regi av arbeids- og velferdsetaten.

Det er også vedtatt at virkemiddelbruken i avtalen endres, og det er enighet om satsingsområder. Satsingen vil bli finansiert ved at arbeidsgiveravgiften fra personer over 62 år reduseres med 3 %, mot 4 % i den opprinnelige avtalen. Det er satt av tre millioner kroner til seniorsatsing for å synliggjøre seniorer som en ressurs i arbeidslivet.

Les mer på: www.idebanken.org/default.asp?show­art&artID=1772

Europa har høyest alkoholbruk

Europakommisjonen har nylig utgitt en rapport som viser at alkohol årlig dreper 115 000 mennesker i Europa og koster 972 milliarder kroner for EU-samfunnet. Dette tilsvarer 1,3 prosent av brutto nasjonalbudsjett. Rapporten som er på 400 sider, analyserer den helsemessige, sosiale og økonomiske innvirkning av alkohol. Den peker også på at Europa er den regionen i verden hvor det drikkes mest. Alkohol er ett av de største helseproblemene i Europa, og står for om lag 60 ulike sykdomstilstander, inkludert ulykker og fylleskader, mentale og atferdsmessige problemer, krefttyper, hjertesykdommer og slag.

Rapporten kan lastes ned fra Europakommisjonens helseportal: http://ec.europa.eu/health-eu/news_alcoholineurope_en.htm

Anbefalte artikler