Kunngjøring

Artikkel

Høstmøter

Norsk Kirurgisk forenings årlige høstmøte arrangeres på Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo fra 23. – 27.10. 2006. For ytterligere opplysninger, se: www.brataas.no/hostmotet/

Norsk anestesiologisk forening har høstmøte på Grand Hotel Rica, Oslo fra 25.–27.10. 2006. Høstmøtet arrangeres av Ullevål universitetssykehus. For ytterligere informasjon, se: www.legeforeningen.no/index.gan?id=47130

Årsmøter

I forbindelse med kirurgisk høstmøte på Holmenkollen Park Hotel Rica avholder følgende foreninger årsmøter:

Norsk forening for reumakirurgi

Mandag 23. oktober kl 1100, Auditorium A

Norsk selskap for craniofacial kirurgi

Onsdag 25. oktober kl 1600, møterom Bergmann

Norsk karkirurgisk forening

Torsdag 26. oktober kl 1200, møterom Nobel

Norsk ortopedisk forening

Torsdag 26. oktober kl 1300, møterom Saga AB

Norsk urologisk forening

Torsdag 26. oktober kl 1330, Auditorium B

Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi

Torsdag 26. oktober kl 1400, Auditorium A

Norsk forening for maxillofacial kirurgi

Torsdag 26. oktober kl 1400, styrerom 7 – 8

Norsk thoraxkirurgisk forening

Torsdag 26. oktober kl 1500, møterom Nobel

Norsk barnekirurgisk forening

Torsdag 26. oktober kl 1530, styrerom 5 – 6

Norsk kirurgisk forening

Torsdag 26. oktober kl 1700, møterom Saga AB

Norsk plastikkirurgisk forening

Torsdag 26. oktober kl 1700, møterom Saga C

Norsk Nevrokirurgisk forening

Torsdag 26. oktober kl 1700, møterom Bergmann

Norsk forening for håndkirurgi

Fredag 27. oktober kl 1200, møterom Saga C

Norsk forening for otorhinoralyngologi/hode- & halskirurgi

Fredag 27. oktober kl 1330

Anbefalte artikler