Nytt om navn

Artikkel

Kongens gull til traumesjef

Anders Odd Mølster har fått Kongens fortjenstmedalje i gull. Foto: Geir André Bakke/Helse-Bergen

Professor Anders Odd Mølster (f. 1941) er tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for sitt langvarige, betydelige og fortjenstfulle virke ved Haukeland Universitetssjukehus, blant annet som seksjonsoverlege ved ortopedisk/traumatisk avdeling.

Mølster har bygd opp faget traumatologi ved sykehuset og er en av pionerene innen feltet i Norge, heter det i begrunnelsen. Han har innført en rekke nye kirurgiske metoder her i landet, blant annet artroskopisk kirurgi og spesialbehandling av alvorlige bruddskader. I samarbeid med Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen har han også bygd opp et nytt forskningslaboratorium for ortopediske biomaterialer, og herfra er det allerede publisert en rekke vitenskapelige artikler av internasjonal betydning.

Mølster har arbeidet ved Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen siden 1972, blant annet som førsteamanuensis, overlege, seksjonsoverlege, foreleser og professor.

Kreftforskningsprisen 2006

H.M Kong Harald delte ut årets kreftforskningspris til Øystein Fodstad. Foto nyebilder.no

Kong Olav Vs kreftforskningspris 2006, som deles ut av Kreftforeningen, gikk i år til professor Øystein Fodstad (f. 1943), som er leder ved Avdeling for tumorbiologi ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Prisen er kreftforskningens svar på Oscar, og deles for 15. gang ut til en forsker som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang.

Fodstad får prisen for sin forskning på spredning av kreftceller og for å ha utviklet en metode som påviser spredningsceller i blod og beinmarg ved hjelp av bittesmå magnetiske kuler, skriver Kreftforeningen. Tidlig påvisning av spredning gjør at behandlingen kan starte tidlig og sjansen for å overleve øker. Ifølge professor Erlend B. Smeland, som fikk prisen i fjor, har Fodstad utført banebrytende forskningsarbeid på et svært viktig område. Han har vært internasjonalt toneangivende innen sitt forskningsfelt i over 20 år, sa Smeland under utdelingen. Kong Olav Vs kreftforskningspris er på 750 000 kroner.

Æresmedlemskap til radiologiprofessor

Professor emeritus Ivar Enge (f. 1922) er utnevnt til æresmedlem i den brasilianske radiologiforeningen, Colégio Brasiliero de Radiologia, 14 år etter at han gikk av med pensjon som overlege ved Røntgenavdelingen ved Aker sykehus. Den 34. brasilianske radiologikongress tildelte den norske professoren æresmedlemskap på grunn av hans store betydning for brasiliansk radiologi og spesielt for hans innsats i opplæring av radiologer i Rio Grande do Sul.

Enge har vært aktiv i det internasjonale radiologimiljøet i mange år, og fra 1960-tallet har han vært veileder og holdt kurs for brasilianske radiologer både i Norge og i Brasil. Enge har vært en foregangsmann når det gjelder å spore opp fremmedlegemer fra blodkar, og var også den første som gjorde ballongdilatasjoner av kar i Nord-Europa. Han er æresmedlem i flere radiologiforeninger, blant annet den skandinaviske og den norske. I tillegg ble han blant annet utnevnt til Honorary Fellow i American College of Radiology i 1991 og Distinguished Fellow i Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE) i 1992, samme år som han ble tildelt St. Olavs orden her hjemme.

Sin foreløpig siste ærespris fikk han overrakt i den brasilianske ambassaden i Oslo 29. mai.

Norsk professor Årets forsker

Professor Inger Torhild Gram (f. 1955) ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø, er utnevnt til Eminent Scientist of the Year 2006 av den ideelle organisasjonen International Promotion Council (IRPC).

Gram får utmerkelsen på grunn av sitt langvarige arbeid innen epidemiologi og klinisk forskning på kreftsykdommer samt for en artikkel hun skrev om røyking og risiko for brystkreft, skriver Tromsøflaket. I artikkelen, som ble publisert i Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention i 2005, går det frem at kvinner som begynner å røyke i tenårene og fortsatt røyker etter 20 år, har økt risiko for brystkreft.

Gram hedres også for sin innsats for et røykfritt miljø ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), for innsatsen i Statens tobakksskaderåd og for sine mange forskningsopphold i utlandet.

Prisen ble overrakt i Tromsø av blant andre styrelederen for IRPC og tidligere helseminister i Kuwait, Mohammad Ahmad Al-Jarallah.

Anbefalte artikler