()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Susan Drøsdal, født Williams, døde 28. april. Hun var født i Wales og tok medisinsk embetseksamen i Dublin, Irland i 1971. Som nyutdannet lege arbeidet hun først et år ved universitetssykehuset i Dublin før hun tok norsk turnustjeneste. Hun utdannet seg til anestesilege ved Rikshospitalet og Det Norske Radiumhospital og ble spesialist i anestesiologi i 1979. I perioden 1984 – 86 var hun anestesioverlege ved Sophies Minde Ortopediske Hospital og Kronprinsesse Märthas Institutt, og fra 1986 har hun vært avdelingsoverlege ved anestesiavdelingen ved Martina Hansens Hospital.

  Her nedla hun en enestående innsats gjennom lange arbeidsdager og bygde opp anestesiavdelingen – fra å være eneste anestesilege i 1986 til det i 2006 var en avdeling med fire overleger. I samme periode er antallet opererte pasienter firedoblet til ca. 4 000 per år. Susan Drøsdal satte alltid pasienten i sentrum og var også sterkt engasjert i smertebehandling. Hun hadde flere publikasjoner på dette området og var en av de første i Norge som etablerte kontinuerlig subkutan smertebehandling av kreftpasienter med sprøytepumpe. Susan var også opptatt av å bedre servicen til pasientene ved å legge de organisatoriske forholdene bedre til rette. Noe av det siste hun fikk gjennomført, var en preoperativ anestesipoliklinikk for pasienter som skulle gjennomgå større operative inngrep.

  Susan var et varmt menneske som var godt likt både av pasienter og medarbeidere. Vi savner hennes spontanitet og gode replikk. Våre tanker går til hennes mann Harald og barna Andreas og Karen Anne. Vi takker Susan for den innsats hun har gjort som lege og medmenneske.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media