Solidaritet med leger i Irak

Landsstyremøtet 2006
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jannicke Mellin-Olsen tok i en appell opp situasjonen for leger i Irak. Mange av disse opplever trakassering, tortur og blir fjernet fra sine jobber. Hun minnet landsstyret om at det er viktig at verdenssamfunnet ikke glemmer kolleger og etterlyste hva Legeforeningen har gjort med vedtaket fra fjorårets landsstyremøte om helsesituasjonen i lavinntektsland? Torunn Janbu redegjorde for at sentralstyret nylig har nedsatt et utvalg som har fått et mandat å forholde seg til.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media