Solidaritet med leger i Irak

Artikkel

Jannicke Mellin-Olsen tok i en appell opp situasjonen for leger i Irak. Mange av disse opplever trakassering, tortur og blir fjernet fra sine jobber. Hun minnet landsstyret om at det er viktig at verdenssamfunnet ikke glemmer kolleger og etterlyste hva Legeforeningen har gjort med vedtaket fra fjorårets landsstyremøte om helsesituasjonen i lavinntektsland? Torunn Janbu redegjorde for at sentralstyret nylig har nedsatt et utvalg som har fått et mandat å forholde seg til.

Anbefalte artikler