Alkohol er vårt største rusmiddelproblem

Landsstyremøtet 2006
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningens landsstyre vil utfordre myndigheter og arbeidslivets aktører til å styrke arbeidet med å forebygge høyt alkoholforbruk. I et folkehelseperspektiv er rusmiddelbruk et stort problem som forårsaker like mye død og sykdom som tobakk og høyt blodtrykk.

  Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker mest helseskade. Helserisikoen øker med mengden alkohol som drikkes. Mellom 60 000 og 70 000 mennesker i Norge drikker mer enn 10 cl ren alkohol daglig. Legeforeningen er bekymret over at alkoholkonsumet i Norge er økende.

  For å motvirke høyt alkoholforbruk og forebygge helseskade, må norske myndigheter opprettholde en restriktiv rusmiddelpolitikk. I tillegg må man arbeide for at unge utsetter alkoholdebuten lengst mulig, og begrenser inntaket. For å forebygge rusbruk blant unge, er det vesentlig å opprettholde og etablere rusfrie arenaer, som ungdomsklubber og rusfrie diskotek. Miljøer som organiserer barn og unge, f. eks. idrettsmiljøer, bør være rusfrie.

  Erfaringen viser at det blir flere randsoner med tilknytning til arbeid hvor det drikkes alkohol, for eksempel i sosiale sammenkomster i bedriftens regi. AKAN (Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani) anslår at opptil 5 % av arbeidstakerne har et så stort forbruk av rusmidler at det vil kunne gå ut over jobben.

  Tidlig identifisering av risikofylt rusmiddelbruk kan bidra til færre helseskader. Leger har et særlig ansvar i å opplyse om helserisiko knyttet til rusmiddelbruk. Det er særlig viktig å rette oppmerksomhet mot bruk av rusmidler i svangerskap. Det finnes ingen sikker nedre grense for skadelig alkoholinntak i svangerskapet. På bakgrunn av dette, anbefaler Legeforeningen gravide kvinner å avstå fra å drikke alkohol.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media