Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  30 millioner til forskning

  30 millioner til forskning

  Helse Nord og Universitetet i Tromsø har fordelt 30 millioner kroner til medisinsk og helsefaglig forskning de neste tre årene. Formålet har vært å stimulere til økt forskning på større tematiske satsinger, tverrfaglig samarbeid og samarbeid mellom fakultetet og helseforetakene i regionen, skriver Helse Nord. En vitenskapelig komité vurderte de 36 søknadene som kom inn, og plukket ut ti prosjekter som får dele midlene.

  Ragnar Hotvedt: FORSAH – Forskning om samhandling i helsevesenet.

  Ole Petter Rekvig: SLE and nephritis – disease mechanisms and impact of autoimmunity to nucleosome.

  Ellisiv Bøgeberg Mathiesen: Ultralyd av arteria carotis. Humanbiologisk og ateroskleroserelatert forskning i Tromsøundersøkelsen.

  Berit Bang, Lisbeth Aasmo, Morten Skandfer: Luftveisreaksjoner ved eksponering for biologiske partikler fra fisk og skalldyr.

  Tor Ingebrigtsen: Subarachnoidalblødning.

  Bjørn Odvar Eriksen: Kronisk nyresykdom – molekylfeil og folkehelseproblem.

  Kirsti Ytrehus: Endotel – en kilde til sykdom og til potensiell behandling.

  Lars Uhlin-Hansen: Oralt/orofaryngealt karsinom, kliniske og biologiske aspekter.

  Nina Emaus: Osteoporose og brudd.

  Vasilis Sitras: Føtomaternelle sykdommer og genetikk.

  Kongens gull til Østerud

  Kongens gull til Østerud

  Professor Bjarne Østerud (f. 1940) ved Institutt for medisinsk biologi ved Universitetet i Tromsø er tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for sitt mangeårige forsker- og undervisningsarbeid. Østerud har tidligere arbeidet ved Universitetet i Oslo og har også hatt flere forskeropphold i USA. I 1977 gjorde han en oppdagelse innen koagulasjonsmekanismen som ble betegnet som et stort fremskritt innen denne typen medisinsk forskning, skriver Tromsøflaket. Østerud har i mange år forsket på hvordan noen typer olje kan bidra til å forebygge hjerte- og karsykdom.

  Hedret for oppbyggingen av Kysthospitalet

  Hedret for oppbyggingen av Kysthospitalet

  Avdelingsoverlege Ole Dankert Lunde (f. 1936) ved Kysthospitalet i Hagevik er tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull. Lunde er spesialist i generell kirurgi og ortopedisk kirurgi, og har arbeidet ved sykehuset siden 1971, skriver Helse Bergen.

  Ifølge fylkesmann Svein Alsaker har Lunde gjort et utmerket faglig og organisatorisk arbeid og har bygd opp Kysthospitalet til et moderne ortopedisk spesialistsykehus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media