Minneord

Artikkel

Overlege Arild K. Olsen, født 31.1. 1938, er gått bort etter kort tids sykdom.

Han ble født på Framnes i Gildeskål. Etter examen artium på naturfaglinjen i Bodø i 1958 drog han til Kiel i Tyskland, der han tok medisinsk embetseksamen i 1965. Etter turnustjeneste i Namsos og Flatanger var han en kort periode distriktslege i Flatanger kommune. Så startet han sin kirurgiske karriere ved Namsos sykehus som assistentlege og senere reservelege ved kirurgisk avdeling. Fra 1973 arbeidet han ved kirurgisk avdeling ved Stavanger sykehus og så ved Sentralsjukehuset i Rogaland, til han gikk av med pensjon i 2003. Han ble godkjent spesialist i generell kirurgi i 1977 og spesialist i gastroenterologisk kirurgi i 1984, etter et opphold ved Aker sykehus. Ved Sentralsjukehuset i Rogaland fungerte Olsen som overlege ved kirurgisk avdeling og som seksjonsoverlege ved gastroseksjonen.

Arild K. Olsen var sterkt opptatt av utviklingen innen kirurgifaget, spesielt gjaldt det subspesialiteten gastroenterologisk kirurgi. Under sin tid i Tyskland fikk han et nettverk i fagmiljøet som han holdt ved like hele sin yrkeskarriere. Han hadde flere studieopphold i Hannover og Berlin som ble til stor nytte for det kirurgiske miljøet i regionen. I tilslutning til disse studieoppholdene ble han en banebryter for oppstart av leverkirurgi i Stavanger. At man tidlig kom i gang med laparoskopisk kirurgi, i dag standardprosedyre ved mange gastrokirurgiske inngrep, skyldtes hans engasjement.

Intraoperativ ultralyd ble hans største interesseområde. Tidlig fikk han tilgang til ultralydapparat ved røntgenavdelingen, og i ledige stunder, nærmest på egen hånd, lærte han seg undersøkelsesteknikker og bildefremstillinger. Disse kunnskapene videreførte han til introperativ diagnostikk og behandling. På grunn av sin store kompetanse innen disiplinen var han en ettertraktet foreleser både nasjonalt og internasjonalt.

For oss som var hans elever og kolleger i starten av vår yrkeskarriere, var han en uuttømmelig kilde til fagkunnskap og en stor inspirator. Med sin lange erfaring og sin store kompetanse var han et forbilde for yngre kolleger, og han var alltid villig til å dele sine kunnskaper.

Av vesen var han stille og beskjeden. Han var klar i sin tale når han måtte, men det var aldri med store ord. Hans nordnorske lynne kunne gnistre til tider, men humoren lå på lur så sant anledningen bød seg.

Arild K. Olsen var svært sportsinteressert. I yngre dager var han en ivrig fotballspiller, derfor var det naturlig at han ble klubblege i Viking Fotball. Dette engasjementet hadde han nesten sammenhengende i 28 år. Mang en fotballspiller har derfor hatt gleden av hans faglige kompetanse som idrettslege.

Han var en familiens mann – og svært populær blant de fem barnebarna. Mye av sin fritid tilbrakte han på hytta i Bjerkrei. Der fant han roen under lange turer i skog og mark, sommer som vinter.

Av kolleger og venner vil Arild K. Olsen bli sterkt savnet. Våre tanker går til hans kone Barbel og til barn og barnebarn.

På vegne av kolleger og venner ved kirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus

Anbefalte artikler