Minneord

Artikkel

Kjell Andreas Nøkleby døde 9. februar 2006, 87 år gammel.

Kjell Nøkleby var ortopedkirurg med spesialinteresse for føtter. Det meste av sin yrkesaktive tid hadde han på Rikshospitalets kirurgiske poliklinikk, der han samlet og fotograferte materialet til sin fine, gjennomillustrerte og nylig utkomne bok om fotlidelser. Forlaget overveier nå utgivelse også i Sverige og Danmark. Ikke mange norske kirurger opplever å få en fagbok utgitt hos broderfolkene! Hans populære ordbok Medisinske ord og uttrykk fra 1987, er nesten som et oppslagsverk og er kommet ut i flere opplag.

Kjell Nøkleby var i sin tid med på å stifte en nordisk fotforening og satt i en årrekke i foreningens styre.

I sin tid var det Kjell Nøkleby som fra italienske leger introduserte synovektomier som behandlingstilbud for hemofilipasienter i Norge: Tidlig synovektomi kan bremse utviklingen av de betydelige artropatiene, særlig i kneledd, som stadig gjentatte blødninger i leddene forårsaker.

Kjell Nøkleby var en fredsommelig kollega, grundig, nøyaktig og kunnskapsrik med allsidige interesser. Han skrev artikler i lokalavisen om de forskjelligste temaer. På sine pensjonistdager var han sammen med sin kone Turid en ivrig turorienterer med gullmerker i en årrekke.

Det var en mitralinsuffisiens som til slutt endte hans dager. En liten datterdatter spilte nydelig i bisettelsen i Haslum krematorium.

Vi har mistet en engasjert og omgjengelig kollega!

Anbefalte artikler