Nytt om navn

Artikkel

Nasjonalforeningens Hjertepris

Bent Indredavik. Foto privat

Nasjonalforeningens Hjertepris for 2006 er tildelt Bent Indredavik (f. 1951), seksjonsoverlege ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Indredavik får prisen for sitt banebrytende arbeid for en aktiv og strukturert behandling av pasienter med hjerneslag i en spesialisert slagenhet.

Han bidrog til å opprette Slagenheten ved St. Olavs Hospital, og var ifølge Nasjonalforeningen den første i verden som viste at behandling i slike slagenheter bedrer overlevelsen til slagrammede både på kort og lang sikt. Verdens helseorganisasjons retningslinjer for behandling av slagpasienter er utarbeidet på grunnlag av Indredaviks dokumentasjon.

Nasjonalforeningens Hjertepris er på 100 000 kroner samt en skulptur av Lise Amundsen.

Bidrag fra Supermann

Joel Glover, Marie Claude Perreault og deres forskergruppe ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, har fått 1 million kroner til sin ryggmargsforskning fra stiftelsen til Christopher Reeve, den avdøde skuespilleren som slo igjennom som Supermann, men ble lam etter en rideulykke i 1995.

Forskergruppen på 14 personer bruker funksjonell bildebehandling kombinert med avanserte elektrofysiologiske fremgangsmåter for å undersøke opptil 100 nerveceller i ryggmargen samtidig, skriver Uniforum. På denne måten kan man finne ut hvordan nervecellene er koblet sammen og hvorvidt det er mulig å reparere koblingene etter skade.

Norsk lege i CPT

Birgit Lie (f. 1955), overlege ved Psykososialt team i Helse Sør, er valgt til nytt norsk medlem i Europarådets torturovervåkingskomité (CPT).

Torturovervåkingskomiteen består av uavhengige og upartiske eksperter med ulik faglig bakgrunn som velges fra hvert av Europarådets medlemsland for en periode på fire år. Medlemmene i CPT kan bli gjenvalgt for ytterligere to perioder.

50 millioner fra Mohn

Forretningsmannen Trond Mohn har gitt 50 millioner kroner til Bergen medisinske forskningsstiftelse. Bidraget ble kunngjort samtidig med at flere forskere fikk tildelt midler fra Mohns tidligere pengegaver, skriver På Høyden.

Han har tidligere blant annet gitt 100 millioner til medisinsk translasjonsforskning, 50 millioner kroner til PET-skanner og 250 millioner kroner til forskningsformål ved Universitetet i Bergen uten noen form for bindinger.

Til sammen har Trond Mohn og familiebedriften Framo AS gitt nærmere 500 millioner kroner til forskning.

Anbefalte artikler