Kunngjøring

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjon

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at seksjon for lungesykdommer ved medisinsk avdeling, Ålesund sjukehus, Helse Sunnmøre HF, godkjennes som gruppe II-utdanningsinstitusjon, i relasjon til spesialistreglene i lungesykdommer.

Vedtaket gjelder fra 22.2. 2006.

Kvalitetssikringsfondene

Årsmelding for kvalitetssikringsfond I og II for 2005 er nå tilgjengelig i PDF-format på Legeforeningens nettsider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=96114

Spesialistutdanning i patologi

Ny målbeskrivelse og gjennomføringsplan for spesialistutdanning i patologi er nå tilgjengelig fra Legeforeningens nettsider. Informasjonen er tilgjengelig via «Patologi» under menyvalget «Spesialiteter». Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=95431

Årsmøter i fylkesavdelingene

Nordland legeforening avholder årsmøte på Thon Nordlys hotell i Bodø fredag 28. april kl 1400. I forbindelse med årsmøtet blir det temamøte om lokalsykehusets fremtid i Nordland.

Troms legeforening avholder årsmøte fredag 9. juni i Tromsø. Nærmere informasjon blir lagt ut på Troms legeforenings Internett-sider: www.legeforeningen.no/troms

Rogaland legeforening avholder årsmøte torsdag 8. juni. Nærmere informasjon blir lagt ut på foreningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=2674

Sør-Trøndelag lægeforening avholder årsmøte tirsdag 30. mai. For ytterligere informasjon se: www.legeforeningen.no/index.gan?id=2706

Anbefalte artikler