I neste nummer:

Artikkel
  • COX-hemmere – en konsensus

  • Delirium hos døende pasienter

  • Ikke-kurabel kreftsykdom

  • Langtidseffekter av ecstasy

  • Brystkreft og østrogen

  • Faglig forsvarlig i rettslig forstand

Anbefalte artikler