Kunngjøringer

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjon

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at Kirurgisk avdeling ved Voss sjukehus, Helse Bergen HF, godkjennes som gruppe II-institusjon i ortopedisk kirurgi for inntil 1 1/2 års tjeneste, i relasjon til spesialistreglene i ortopedisk kirurgi. Godkjenningen gis under forutsetning av at det utarbeides og fremlegges en forpliktende avtale med Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen HF, om et samarbeid ved eventuelt fravær av spesialist i ortopedisk kirurgi ved Voss sjukehus. Vedtaket gjelder fra 16.12. 2005

Anestesiavdelingen ved Blefjell sykehus HF, Kongsberg, godkjennes som gruppe II-utdanningsinstitusjon i anestesiologi, i relasjon til spesialistreglene i denne spesialiteten. Vedtaket gjelder fra 5.1. 2006

Poliklinikk Syd Nordstrand og Poliklinikk Syd Søndre Nordstrand, Senter for psykisk helse-Barn og ungdom, Kvinne-barn divisjonen ved Ullevål universitetssykehus HF, godkjennes som utdanningsinstitusjoner i barne- og ungdomspsykiatri for to års poliklinisk tjeneste. Avhengig av tjenestens sammensetning kan poliklinikkene også godkjennes for inntil tre års tellende tjeneste.

Årsmøte i Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening avholder sitt årsmøte/landsrådsmøte tirsdag 25.4. 2006, kl 1400, på Soria Moria Hotell og Konferansesenter, Oslo. Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet i årsmøtet, må melde slike snarest mulig, senest innen 10.3. til: Norsk overlegeforening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo.

Årsmøte i Finnmark fylkesavdeling

Finnmark fylkesavdeling avholder sitt årsmøte i forbindelse med vårkurset om geriatri på Svanhovd miljøsenter i Pasvik, fredag 31. mars kl 1645.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=89823

Anbefalte artikler