Leger i Norge

Artikkel

En lege og en fotograf reiser rundt i landet for å portrettere leger.

Tidsskriftet presenterer i hvert nummer hvem de har møtt:

Reidunn Ulland von Brandis, Stavanger 28. juli 2005

«Sykepleierne driver det daglige helsearbeidet ute på oljeplattformene. Jeg er der ute 5 – 6 ganger i året», forteller HMS-legen i Statoil. Foto Terje Nygaard og Tori Flaatten Halvorsen

Anbefalte artikler