Nytt om navn

Artikkel

Kongens gull til Ohm

Ole-Jørgen Ohm (til venstre) ble nylig tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull. Foto Silje Midttun, Helse Bergen

Professor Ole-Jørgen Ohm (f. 1938) ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus, er tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for sin forskningsinnsats innen hjertemedisin. Ohm har blant annet bygd opp et stort forskningsmiljø innen pacemakerbehandling og hjerterytmeforstyrrelser. Det er takket være hans innsats at sykehuset har det største pacemakersenteret i Norge, skriver Helse Bergen.

Ohm og hans team var også først ute med behandling av alvorlig hjertesvikt med biventrikulær hjertestimulering. Han har publisert en rekke vitenskapelige artikler og har utviklet et bredt internasjonalt nettverk.

– Din innsats har vært langt utenom det vanlige og har hatt betydning for norsk medisins rykte og internasjonalt forskningsarbeid, sa fylkesmann Svein Alsaker under utdelingen.

I dag er Ohm leder ved kompetansesenter for pacemakerbehandling ved Haukeland Universitetssjukehus.

Endokrinologiske priser

Under Norsk selskap for endokrinologis årsmøte ble professor Anders Molven tildelt Lillys forskningspris for fremragende forskning innen endokrinologi. Prisen, som er på 50 000 kroner, ble tildelt Molven for artikkelen Familial hyperinsulinemic hypoglycemia caused by a defect in the SCHAD enzyme of mitochondrial fatty acid oxidation, publisert i tidsskriftet Diabetes (2004; 53: 221 – 7). Anders Molven arbeider ved avdeling for patologi ved Gades institutt, Universitetet i Bergen.

Ved årsmøtet ble det også utdelt to forskningsstipender. Professor Valdemar Erik Robert Grill (f. 1941) ved St. Olavs Hospital fikk Sanofi-Aventis/Pfizers forskningsstipend på 60 000 kroner for sitt diabetesprosjekt, mens Jørn V. Sagen (f. 1970) ved Hormonlaboratoriet ved Haukeland Universitetssjukehus fikk Novartis forskningsstipend innen endokrinologi på 40 000 kroner.

Æresmedlem i Norges Livredningsselskap

Tidligere overlege ved Ullevål universitetssykehus Andreas Skulberg (f. 1924) er tildelt æresmedlemskap i Norges Livredningsselskap. Allerede på 1950-tallet ble Skulberg beæret med en pris fra selskapet, og i 1994 fikk han selskapets gullmedalje. Han kalles en nestor for førstehjelp og ulykkesforebyggende arbeid i Norge og var blant annet med på å starte legeambulansen i Oslo i 1967. Han startet skole for ambulansesjåførene på 1970-tallet, og har bidratt til at både barn, foreldre og pensjonister har lært seg førstehjelp. Skulberg ble tildelt Karl Evang-prisen i 1998.

Helse Vests forskningspris

Professor Rolf Bjerkvig (f. 1953) ved Institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen er tildelt Helse Vests individuelle forskningspris for fremragende forskning. I begrunnelsen heter det at Bjerkvig har en omfattende vitenskapelig produksjon med cirka 130 vitenskapelige publikasjoner og veiledning av 14 doktorgradskandidater. Han er internasjonalt anerkjent for sin forskning, og har blant annet koordineringsansvaret for EU-prosjektet «Angiotargeting», skriver På Høyden.

Helse Vests forskningspris for fremragende forskning og faglig nybrottsarbeid – forskningsmiljøprisen – ble tildelt forskergruppen ved Gastroenterologisk seksjon, Institutt for indremedisin ved Haukeland Universitetssjukehus. De 23 forskerne, under ledelse av professor Arnold Berstad (f. 1940), får prisen på 100 000 kroner for å ha bygd opp et sterkt tverrfaglig nettverk og for sin forskning innen gastroenterologi.

Hunskår fikk Nidarosprisen 2005

Steinar Hunskår, årets vinner av Nidarosprisen. Foto Lise B. Johannessen

Steinar Hunskår (f. 1956) er professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen. Han får Nidarosprisen for sitt initiativ til å få skrevet og utgitt en lærebok i allmennmedisin.

Hunskår gjorde et nybrottsarbeid som redaktør for læreboken Allmennmedisin i klinisk arbeid. Boken kom ut for første gang i 1997 og i ny og revidert utgave i 2003 med tittelen Allmennmedisin. Boken, som kun omtales som «Læreboka», har bidratt til å definere allmennmedisinens faggrenser og er nærmest blitt en bibel for allmennleger.

Prisen, som er på kr 15 000, ble utdelt på Nidaroskongressen i Trondheim 20. oktober. Prisvinneren fikk også overrakt et grafisk trykk av Grete Marstein, årets nidaroskunstner.

Hunskår har hatt sitt virke ved Seksjon for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen fra 1986. Han er forfatter og medforfatter av til sammen 300 faglige publikasjoner innenfor både klinisk og samfunnsmedisinsk område, og har etablert et forskningssamarbeid med internasjonale forskergrupper. Han er i dag også leder av epidemiologikomiteen i Verdens helseorganisasjons konsensuskonferanse om urinkontinens.

Anbefalte artikler