Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Vi ønsker å øke fagligheten i norsk legemiddelindustri, og bidra til å få et mest mulig nyansert syn på industrien, sier Else Høibraaten

– Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med Legeforeningen, sier Else Høibraaten, foreningens første valgte leder. Foto Lise B. Johannessen

Hun leder Norsk forening for leger i legemiddelindustrien (NFLL) som ble offisielt stiftet 16.6. 2005. Av de omlag 50 legene som jobber i legemiddelindustrien, deltok ni på stiftelsesmøtet.

Ønsket et nettverk

– Til tross for at det var relativt få til stede under selve stiftelsesmøtet, har det vært stor interesse for å etablere en spesialforening blant legene som arbeider i industrien, og det var ikke vanskelig å finne personer som ville sitte i styret, sier Else Høibraaten.

– En av årsakene til at man ønsket å opprette en egen forening, var behovet for å etablere et nettverk og å få en tilknytning til foreningen, samtidig som man så muligheten for å bidra på et område der Legeforeningen kanskje ikke har den største kompetansen, sier hun.

– Samfunnet inkludert Legeforeningen, vet lite om hva industrien står for, og vi ser det som svært viktig å synliggjøre den kompetanse som legene i legemiddelindustrien innehar, samt kunnskap om legemiddelutvikling. Bl.a. representerer disse legene svært mange spesialiteter, sier Else Høibraaten. Hun understreker samtidig at man med å opprette foreningen ønsker å styrke medlemmenes faglige interesse.

Strategidokument 2005

Under stiftelsesmøtet fremla interimstyret som bestod av Grethe Aasved (leder), Henrik Lund, Khang Ngee Nguyen og Else Høibraaten, et strategidokument med tre overordnede mål (1).

Det første er å fremme medlemmenes faglige interesser og å styrke den helhetlige medisinske kompetansen innen legemiddelindustrien. – Vi ønsker også å skape en forståelse for regler for markedsføring av legemidler blant leger og samfunnet forøvrig, og å styrke forståelsen av forskning og utvikling av legemidler, sier Else Høibraaten. – Vi ser det som viktig å informere om hva som ligger bak en godkjenning av legemidler, og vi er opptatt av at rammevilkårene for forskning blir så gode som mulig. Det er viktig at de riktige legemidlene kommer til de nye pasientene, og vi vil bidra til dette, sier hun.

– Samtidig vil vi, som de øvrige spesialforeningene, besvare høringer av prinsipiell karakter som berører medlemmene, og vi ønsker å være referanse for spørsmål vedrørende betingelser i industrien for nyansatte leger.

Et annet hovedmål er å styrke fagligheten i norsk legemiddelindustri, bl.a. gjennom dokumentasjon og registrering, sikkerhet og bivirkningsovervåkning. – Vi ønsker å synliggjøre og bidra til å få et mest mulig balansert bilde av legemiddelindustrien, og gi kunnskap om legemiddelindustri og legemiddelutvikling i norske medisinske miljøer og samfunnet forøvrig. Dessuten vil vi styrke de faglige bidrag som legemiddelindustrien gir til norsk helsevesen, bl.a. gjennom å arrangere kurs for leger om samarbeidsavtalen mellom Legeforeningen og Legemiddelindustriforeningen (LMI), sier spesialforeningslederen. – Vi vil gjerne være et ledd inn i legemiddelindustrien i forhold til avtalen og et formelt talerør i og utenfor Legeforeningen. Vi føler at vi kan være med å bidra og informere på en konstruktiv og god måte, sier Else Høibraaten.

Vil ivareta medlemmene

– Vi ønsker nær kontakt med medlemmene, både faglig og sosialt, sier Else Høibraaten. – Vi vil i hovedsak basere oss på elektronisk kontakt, men håper også å opprette en egen Internett-side der vi i tillegg til å informere om foreningen og det som skjer innen industrien og i Legeforeningen, også vil ha lenker til søsterorganisasjoner i andre europeiske land og til den internasjonale foreningen for leger ansatt i legemiddelindustrien: International Federation of Association of Pharmaceutical Physicians (IFAPP).

Fakta

Norsk forening for leger i legemiddelindustrien (LFLL)

Stiftet: 16.6. 2005

Formål:

  • å fremme medlemmenes faglige interesser,

  • å fremme faglighet i norsk legemiddelindustri og

  • å fremme kunnskap om legemiddelutvikling i norske medisinske miljøer og samfunnet forøvrig.

Styret (2005 – 06):

Else Høibraaten (leder), Christian Clemm, Sverre Thorstensen og Yngve Mikkelsen

Anbefalte artikler