Nye legemidler tema på første medlemsmøte

Artikkel

NLFF avholdt sitt første ordinære medlemsmøte i begynnelsen av november. «Nye legemidler – hit eller skitt» var tittelen på møtet. Innledere var Torunn Janbu, Legeforeningens president, Asmund Kristoffersen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og tidligere medlem av Stortingets sosialkomité samt Sverre Mæhlum, medisinsk direktør i Pfizer.

– Vi ønsket en diskusjon om hvordan vi forholder oss til nye legemidler i Norge, og inviterte derfor sentrale personer til å innlede til debatt, sier Else Høibraaten.

– Vi trenger innspill fra alle parter, sa Asmund Kristoffersen som understreket at legemiddelpolitikk også er helsepolitikk.

I debatten etter innledningene kom det klart frem at det var enighet om at det er viktig å ha en åpen debatt omkring legemiddelpolitikken, både mellom legemiddelprodusentene og offentlige myndigheter og i det offentlige rom.

Anbefalte artikler