Kunngjøring

Artikkel

Endret prosedyreliste

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at prosedyrelisten til spesialiteten kjevekirurgi og munnhulesykdommer endres.

Den endrede prosedyrelisten trer i kraft fra 1.11. 2005.

Prosedyrelisten er sendt ut til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i kjevekirurgi og munnhulesykdommer og lagt ut på Legeforeningens Internett-sider. Prosedyrelisten kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat v/E. Smith, tlf. 23 10 91 24.

Endret kurskrav

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at kurskravet til spesialiteten kjevekirurgi og munnhulesykdommer endres og får slik ordlyd:

156 timer, herav 131 timer innen følgende obligatoriske kurs:

– Onkologi – ca. 20 timer

– Pre- og postbehandling + intensivmedisin – ca. 32 timer

– Traumatologi + krigskirurgi – ca. 30 timer

– Grunnkurs i plastikkirurgi – ca. 15 timer

– Halsdisseksjon – ca. 18 timer

– Nevrokirurgisk grunnkurs – ca. 16 timer

For å oppfylle kravet om minimum 156 timer, skal det suppleres med 25 timer valgfrie kurs som må være godkjent av spesialitetskomiteen. I tillegg kreves obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Ikrafttreden umiddelbart.

Bevilgninger fra Aplfs forskningsfond 2005

Fondsutvalget for Alment praktiserende lægers forenings (Aplf) forskningsfond har behandlet mottatte søknader om støtte fra tre allmennpraktikere. Utvalget finner at samtlige søknader faller innenfor fondets statutter og har besluttet at beløpet til utdeling, kr 25 000, blir å fordele med en tredjedel på hver.

Dette gjelder: Peder Halvorsen for prosjektet «Communication benefits from intervention towards chronic diseases», Stein Nilsen for prosjektet «Hvorfor skifter folk fastlege?» og Kirsten Sola for prosjektet «Aktiv oppvekst».

Anbefalte artikler